Winter 2023/2024

Gepubliceerd op 4 maart 2024 om 12:45

Februari 

De maand februari betekent dat de dagen gelukkig weer wat 'langer' worden en het voorjaar zich aankondigt.

Dit blijkt in ieder geval ook uit de toenemende waarnemingen van de Roodborsttapuit eind februari, de eerste Witte Kwikstaart en zelfs al een waarneming van de Grote Stern in februari.

De bijzonderste soort van deze maand werd op 25 februari ontdekt, midden in Katwijk, en betrof een Pallas' Boszanger.

Hieronder de meest bijzondere en/of opvallende waarnemingen van februari 2024.....

 

Soorten die ook in januari al werden gezien....

De Kleine Burgemeester die in januari geregeld werd gezien werd nog eenmaal in februari waargenomen: op 4 februari bij de Buitenwatering. Daarna lijkt die zich toch weer naar Leiden te hebben verplaatst.

Van de Koereiger werd er in februari nog slechts 1 exemplaar waargenomen, meestal op De Mient-Kooltuin. Op 23 februari werden er restanten van een Koereiger gevonden op Lentevreugd, wat verklaart waarom er nog slechts 1 exemplaar werd gezien deze maand. De laatste waarneming van het overgebleven exemplaar werd gedaan op 24 februari.

Op 1 februari waren er nog 10 exemplaren van de Wilde Zwaan aanwezig in de Ruijgelaanse- en Zonneveldspolder bij Wassenaar.

De overwinterende Oeverloper bij het Valkenburgse Meer werd daar ook op 1 februari nog gezien. De Topper die in januari op datzelfde meer werd gezien, werd daar ook nog waargenomen op 12 en 22 februari.

 

Overige soorten

De Grote Zee-eend werd deze maand 4x waargenomen over zee met in totaal 23 exemplaren: op 2 februari 3 exemplaren, 10 februari het hoogste aantal van deze maand van 13 exemplaren, op 12 februari 5 exemplaren en op 27 februari 2 exemplaren. Een Roodhalsfuut werd op 13 februari richting zuid over zee waargenomen. Drie Parelduikers werden op 12 februari boven zee opgemerkt ter hoogte van de Buitenwatering.

 

Op 29 februari werd de eerste Grutto binnen ons waarnemingsgebied gezien en wel richting noord over Katwijk aan den Rijn. Een Bokje werd op 21 februari opvliegend gezien op Lentevreugd. Een Lepelaar werd op 1 februari opgemerkt in de Ommedijksche Polder bij Wassenaar. Een Grote Stern werd op 2 februari opgemerkt boven Valkenburg en op 7 februari werden 2 exemplaren overvliegend gezien bij de Buitenwatering. 

 

Twee exemplaren van de Raaf vlogen op 17 februari richting oost over Berkheide. 

 

De maand februari bleek goed voor de Rode Wouw: op 14 februari 1 exemplaar richting noord over Katwijk aan de Rijn, op 15 februari werd 1 exemplaar vanuit Valkenburg waargenomen, op 17 februari 1 exemplaar richting zuid over Berkheide, op 20 februari 1 exemplaar richting zuid langs Telpost Berkheide en het laatste exemplaar (of dezelfde?) werd op 25 februari als eerste waargenomen boven Lentevreugd en later ook gezien van Katwijk aan de Rijn en Rijnsoever. 

 

Twee waarnemingen van de Waterpieper, beide keren op Lentevreugd: op 11 en 21 februari werd daar 1 exemplaar waargenomen. In datzelfde gebied werd op 24 februari een Baardman gezien. Een vrouwtje van de Goudvink werd op 23 februari overvliegend opgemerkt over Berkheide. Twee Pestvogels werden op 20 februari gezien in Berkheide, maar zaten in verboden gebied en helaas dus een waarnemer beperkt gebleven.

 

De meest bijzondere soort was dus een Pallas' Boszanger die door Marc Guyt ontdekt werd op 25 februari aan het einde van de ochtend en die dag door een kleine 20 waarnemers is gezien. De laatste waarneming werd om 15:35 uur ingevoerd. 

 

 

Januari leverde een subadult Kleine Burgemeester, een handje Koereigers en pleisterende Kleine Zwanen op.

 

De twee Koereigers die al in december 2023 werden ontdekt op Lentevreugd werden gedurende de hele maand nog waargenomen. Af en toe maakten ze een uitstapje naar een omliggend weiland. De enige Velduil van de maand betrof een dood exemplaar in de Coepelduynen. Na de invasie Barmsijzen in november 2023, besloten enkele groepjes hier in Katwijk te overwinteren, zoals langs de Katwijkseweg, het Valkenburgse Meer en de Coepelduynen. Af en toe werden nog overvliegende groepjes waargenomen. Op 28 januari vlogen 130 exemplaren over Telpost Berkheide weer terug richting het noorden.

 

Een andere, iets minder gebruikelijke overwinteraar is een Oeverloper langs het Valkenburgse Meer. Deze werd in november 2023 al ontdekt en werd ook deze maand weer gezien. In totaal werden in januari vier Grote Zee-eenden waargenomen, allen vanaf Telpost Savoy. Naast een langstrekkende Topper op 2 januari vanaf Telpost Savoy, werd er deze maand ook een vogel ontdekt op het Valkenburgse Meer. Het volwassen mannetje werd tussen 13 en 18 januari waargenomen. De Topper die op 25 januari even verderop op de Rijn gezien werd, betreft waarschijnlijk dezelfde.

 

Naast een aantal overwinterende Brilduikers in Berkheide, dreef er op 4 en 6 januari tussen de meeuwen op zee een mannetje Brilduiker. Op de 9e dag van de maand werden op het Grote Meer in Berkheide een gemengde groep van 6 Kleine en 20 Wilde Zwanen gezien. Dit betrof de enige waarneming van Kleine Zwaan deze maand. De Wilde Zwaan werd wel vaker opgemerkt. Zo vloog er op 29 januari een exemplaar over Lentevreugd en overwinterde de hele maand een groep van 12 volwassen Wilde Zwanen in de Ruijgelaandse- / Zonneveldspolder.

 

Geen overwinterende Sneeuwgorzen dit jaar in Katwijk, alleen twee overvliegende vogels op 11 januari over het strand van Berkheide. Op 12, 13 en 21 januari werd op Lentevreugd een Kleine Zilverreiger gezien. De Elsgeesterpolder was deze maand goed voor een tweede 'Kleine Zillie'. Deze werd gezien op 27 januari. Minimaal vier Nonnetjes werden deze maand opgemerkt op verschillende data in Berkheide. In totaal werden deze maand vier Bokjes waargenomen, één in Berkheide en drie op Lentevreugd. In dat laatstgenoemde gebied zaten op 14 januari ook drie Baardmannetjes.

 

De Zeearend werd eenmaal waargenomen deze maand: een onvolwassen vogel werd overvliegend in Berkheide gezien  op 16 januari. Even later werd 'ie opgepikt in Katwijk. Zeker niet alledaags in Berkheide is een ter plaatste zittende Oeverpieper, op 16 januari. 16 januari was ook goed voor de enige twee Raven van de maand: twee vogels werden overvliegend gezien over de Watertoren.

 

Langs de Wassenaarse Slag werd op 17 januari een langsvliegende Parelduiker opgemerkt. Een dag later werd vanuit de Coepelduynen een Pestvogel overvliegend gezien en gehoord. Voor het derde jaar op rij keerde een Kleine Burgemeester terug in Katwijk, dit jaar als 5e kalenderjaar. De vogel werd (her)ontdekt op 20 januari langs de boulevard en werd, net zoals in 2022 en 2023, in zowel Katwijk als Leiden op de gebruikelijke plekken waargenomen (wat bewijst dat het voor het derde jaar op rij echt om dezelfde vogel gaat).

 

Ook opmerkelijk is een Rotgans in een groep Grauwe en Canadese Ganzen langs de Katwijkseweg op 22 januari. Later deze maand werd de vogel nog gezien in De Mient. Een Rode Wouw werd de 26e gezien overvliegend over Katwijk aan de Rijn. Op 27 en 31 januari werd langs de Katwijkseweg een Ross' Gans waargenomen. Helaas droeg de vogel een kwekersring en blijft daarmee een lelijk ding. 

Topper, 22 februari, Jona Haasnoot

Rode Wouw, 20 februari, René van Rossum

Rode Wouw, 20 februari, René van Rossum

Rode Wouw, 25 februari, Ed Schouten

Pallas' Boszanger, 25 februari, René van Rossum

Koereiger - René van Rossum

 

Oeverloper - Ed Schouten

 

Brilduiker - René van Rossum

 

Nonnetjes - René van Rossum

 

Kleine Burgemeester - Peter van Duijn

 

Ross' Gans - René van Rossum

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.