Telpost Savoy

Uiterste noordwest hoek van de boulevard, telpost ligt in de zeereep bereikbaar via pad bij eerste strandopgang. Beste soorten:

  • Stormvogeltje
  • Kuhls Pijlstormvogel*
  • Vale Pijlstormvogel
  • Ross' Meeuw
  • Dougalls Stern
  • Zwarte Zeekoet
  • Giervalk
  • Gewone-, Witsnuitdolfijn, Tuimelaar & Bultrug