Najaar 2023

Gepubliceerd op 5 september 2023 om 22:19

November was nog steeds goed voor zeevogels en Vale Gierzwaluwen en Bruine Boszangers.

 

In de ochtend van 1 november vloog een goede kandidaat IJslandse Koperwiek over Rijnsoever. Deze kon helaas niet worden afgemaakt. Over diezelfde woonwijk vloog in de middag van 1 november een Gierzwaluw. Waarschijnlijk betreft dit een Vale, maar hij kon, net zoals de IJslandse Koperwiek, niet worden afgemaakt. Op 8 november vloog eveneens een Gierzwaluw Spec. over, ditmaal over de Flora.

Op de 2e dag van de maand vlogen drie Kleine Alken over zee. 3 november betrof een goede dag aan de kust! Vaal StormvogeltjeVorkstaartmeeuwRosse FranjepootRoodhalsfuut en wederom Kleine Alk vlogen langs! Op deze dag dook ook een Paarse Strandloper op in de binnenwatering, deze werd op 9 november nogmaals gezien.

Tussen alle Roodkeelduikers deze maand, vlogen in totaal elf Parelduikers mee, waarvan negen op 21 november. Dit betreft ook direct een dagrecord voor Telpost Savoy. 5 november betrof een dag met harde westenwind, wat opnieuw kansen bood voor zeldzame zeevogels! Deze werden waargenomen in de vorm van een eerstejaars Middelste Jager, meerdere Grauwe Pijlstormvogels, wederom een Rosse Franjepoot en als klap op de vuurpijl een ''Stofje'', oftewel een Stormvogeltje!

 

De volgende dag, 6 november, werden wederom Middelste Jager en Vaal Stormvogeltje waargenomen. Deze dag was ook goed voor de enige Bladkoning van de maand. IJseend werd op zowel 7 als 11 november waargenomen t.h.v. de buitenwatering. Op 8 november werd eindelijk weer eens een Frater waargenomen in Katwijk. De laatste waarneming van die soort dateert uit 2013! Gek genoeg volgde elf dagen later, op 19 november, nog eens twee vogels!

De laatste twee Rosse Franjepoten van de maand vlogen langs op 13 en 15 november. Op zondag 12 november zaten er twee Bruine Boszangers in Nederland. Gek genoeg zaten ze allebei in Katwijk, een vogel langs het Zwarte Pad en een vogel op de Willem v/d Bergh. Deze dag verbleef in Valkenburg ook een Siberische Tjiftjaf. Het bleek de enige van de maand.

 

12 november was ook de enige dag met Pestvogels in Katwijk. In de ochtend vloog een groepje van drie vogels mee met een groep spreeuwen en even later werd een groep van zeven overvliegend gezien over de pannenkoekenboerderij tegenover Panbos. Deze dag werden ook voor het eerst hoge aantallen Barmsijzen waargenomen over Telpost De Puinhoop, een voorbode van een kleine invasie zal later blijken. 12 november sluiten we af met een langsvliegende IJsduiker langs Telpost Savoy en een laat Paapje in Berkheide.

 

Op 14 november werd een adulte Middelste Jager waargenomen langs de Wassenaarse Slag. De laatste Middelste Jager van de maand betrof een ter plaatste zittende vogel bij de buitenwatering. Deze eerstejaars vogel werd mooi gefotografeerd (zie foto hiernaast). De vogelexcursie van Gijsbert Twigt in Berkheide op 16 november betrof een zeer geslaagde!

Hij ontdekte drie zeldzaamheden: een Bruine BoszangerRuigpootbuizerd en Europese Kanarie. Diezelfde ochtend namen de trektellers op Telpost De Puinhoop een groepje van elf langsvliegende Koereigers waar. Deze dag was ook goed voor de enige Velduil van de maand. Op de 18e dag van de maand vlogen er drie bijzonderheden over Berkheide: een Rode WouwGrote Pieper en wederom een Europese Kanarie. De laatste ''EuroKan'' vloog de 22e over Telpost De Puinhoop. Naast de IJsduiker op 12 november, vlogen er nog drie eenlingen langs op 22, 24 en 25 november.

 

De enige waarneming van de Raaf werd gedaan op 23 november. Twee waarnemingen van Kerkuil deze maand; op 25 november een jagende vogel in Rijksdorp en op 26 november een vogel in Berkheide. Op 26 november zat eveneens een Roodhalsfuut ter plaatste op zee voor Telpost Savoy. Twee waarnemingen van de steeds schaarsere Kleine Zwaan; op 28 november een overvliegende vogel over Berkheide (herkend door de app ''Merlin'') en op 29 november een groepje van vijf over Rijnsoever. We sluiten november af met een mogelijke Siberische Braamsluiper langs het Zwarte Pad in de namiddag van 30 november. De vogel werd de volgende dag niet meer teruggevonden en zal dus de boeken in gaan als onzeker.

Rosse Franjepoot - Thijs Schipper

 

Paarse Strandloper - René van Rossum

 

Bruine Boszanger - Joas de Vreugd

 

Grote Barmsijs - René van Rossum

 

Middelste Jager - Marc Dijksterhuis

 

Ruigpootbuizerd - Gijsbert Twigt

 

Mogelijke Siberische Braamsluiper - Joas de Vreugd

Oktober was weer een productieve maand met Vale Gierzwaluwen, Stormvogeltje, Dwerggorzen en leuke zeetrek.

 

De maand begon goed met op 1 oktober een europese kanarie over Rijnsoever en een exemplaar over de Coepelduynen. 10 Dagen later werd er ook nog een overvliegend vanaf de puinhoop gezien.

 

De bladkoning aka "Blako" is dit najaar erg schaars er zijn in deze maand 3 exemplaren gezien op 1,8 en 12 oktober. Van de grote pieper zijn er 4 exemplaren overvliegend gezien op 4 en 9 oktober in Coepelduyn en op 9 en 17 oktober over de puinhoop. Van een andere pieper, de roodkeelpieper is er 1 overvliegend gezien op 8 oktober in Coepelduyn.

 

Dwerggorzen vlogen apart van elkaar over de Coepelduynen en later over de Puinhoop. Er vlogen deze maand ook aardig wat strandleeuwerikken voorbij:  4 exemplaren over Rijnsoever op de 8e, 28 oktober 4 over berkheide, 30 oktober 2 over de puinhoop en 7 over de buitenwatering en nog 31 oktober 3 over berkheide. Raven werden ook weer eens gezien en wel op 1 oktober 2 over lentevreugd en op 2 oktober 1 over rijsoever.

 

Leuke rovers deze maand werden gezien op 2 en 5 oktober in de vorm van een visarend over de puinhoop en buitenwatering. Zeearenden vlogen 13, 17 en 19 oktober over ons waarnemingengebied, de vogel van de 13e moest even bekomen van zijn ondernememing met een tussenstop in de zeereep. 17 oktober zwierf een rode wouw rond en werd opgemerkt boven de Puinhoop in de ochtend en in de middag boven Berkheide.

 

Maar liefst 3 Vale gierzwaluwen werden met de zuidwestelijke windstroom onze kant opgeblazen en opgemerkt op 21,22,23/10

 

Na tien jaar zonder najaarsstorm konden we ons eindelijk weer eens vermaken met wat zeetrek. Wind en regen trotserend, zowel vogel als vogelaars, vlogen er kleinste jagers op 7,14 en 15 oktober. 6 Rosse Frapos, oftewel rosse franjerpoten passeerden op14, 15, 22 en 28 oktober. 14 noordse pijlstormvogels zijlde voorbij op 3, 4, 5, 7 en 14 oktober. De 14e werd een Stofje (stormvogeltje en in 't kattuks Malefaaitje) opgemaarkt die toch maar weer naar het noorden vloog en ook een IJsduiker passeerde deze dag telpost Savoy. vaal stormvogeltjes vlogen voorbij op 6, 7 en 15 oktober en er zijn intotaal 6 vorkstaartmeeuwen gezien!

 

Wil je zeker zijn van een Baltische Mantelmeeuw dan moet er echter een ring om zitten. Kandidaat baltische mantelmeeuwen werden geclaimd op 5, 7, 10 en 19e, 2 van de 5 vogels droegen een ring en bevestigen daarmee hun herkomst.

 

 

 

vale gierzwaluw - Thijs Schipper

bladkoning - Arnold Meijer

baltische mantelmeeuw - Annelies Marijnis

rode wouw - René van Rossum

September

Twee Ortolanen deden deze maand ons gebied aan, beide op 1 september. Deze dag was ook goed voor de enige Kerkuil van de maand. De op 26 augustus ontdekte Hop bleef nog tot 4 september in de Zanderij rondhangen. Deze maand doken er ook weer een paar Velduilen op in de Coepelduynen. Tussen 2 en 13 september werd er rond Lentevreugd regelmatig een duo Raven opgemerkt. 2 september bleek een goede dag met trek van Morinelplevieren in Nederland! Deze dag vlogen er dan ook vijf exemplaren over Katwijk. Verdere waarnemingen werden gedaan op 10 en 16 september (op beide dagen één overtrekkende vogel). De enige Kleine Strandlopers van de maand werden opgemerkt door de tellers op Telpost De Puinhoop op 3 september. Deze dag werden ook de enige twee Draaihalzen van de maand waargenomen: een vogel in Berkheide en een vogel in de Coepelduynen. Een onvalwassen Zeearend vloog in de middag van 4 september in het gezelschap van een Buizerd over de Coepelduynen. De tweede Zwarte Ooievaar van dit jaar werd opgemerkt bij de buitenwatering op 5 september. De vogel vloog hoog richting het zuiden. De Koereiger werd op drie verschillende dagen waargenomen deze maand: drie vogels over de Zanderij op 5 september, één vogel over Lentevreugd op 6 september en twee vogels over zee op 10 september. Tot en met 20 september werden er overtrekkende Wespendieven waargenomen. Vijf Visarenden besloten deze maand tijdens hun trek richting het zuiden over Katwijk te vliegen. Een erg aparte waarneming deed Maarten Langbroek op 8 september. In een groepje overvliegende Grauwe Ganzen nam hij een overvliegende Ross' Gans waar. Erg bijzonder, maar hij zal als escape in de boeken verdwijnen. Na de drie Duinpiepers van vorige maand, besloten twee vogels deze maand over ons gebied heen te trekken. Op 8 september werd een Paapje in gezelschap van een Grauwe Vliegenvanger gezien in Rijnsoever. Het Paapje werd nog nooit eerder gezien in deze wijk. Op 15 september vloog een mogelijke Korteenleeuwerik over de Coepelduynen. Helaas was er te weinig zekerheid en tevens geen bewijs. De enige Sperwergrasmus van de maand betrof een eerste kalenderjaar vogel op Lentevreugd op 17 september. Hier vloog even daarvoor ook de enige Purperreiger van de maand over. Op 19, 20, 23, 28 en 30 september werden er Grauwe Pijlstormvogels waargenomen voor onze kust. Het ging in totaal om 14 ''Grauwe Pijlen''. Op 20 september vloog een eerste kalenderjaar Krombekstrandloper langs Telpost Savoy naar zuid. Vanaf deze telpost werden deze maand in totaal drie Toppers gezien. De 23e dag van de maand bleek een goede dag aan de kust! Naast zes Kleine Jagers, vloog er ook een adulte Kleinste Jager langs! Ook werd er deze dag vanaf Telpost Savoy een naar zuid vliegende Noordse Pijlstormvogel waargenomen, die later werd opgepikt bij de Wassenaarse Slag. Op deze dag was voor zes vogelaars ook een Grote Pieper op Lentevreugd weggelegd. Er volgden deze maand nog vier andere exemplaren. Op 24 september vloog een Kleine Bonte Specht in het gezelschap van zijn grotere broertje, de Grote Bonte Specht, over de Goerie. Op deze dag werd ook een Siberische Boompieper gehoord in de Coepelduynen. Twee keer werd deze maand een Dwerggors op trek waargenomen over Katwijk. Beide keren werd het geluid ter bewijs opgenomen. Op de 26e vlogen twee Roodkeelpiepers gezamelijk over ''De trap van Rinus''. Een dag later vloog de eerste IJsgors van 2023 over Berkheide. Naast de adulte Kleinste Jager van 23 september, vlogen er op 28 september nog twee eerste kalanderjaar vogels langs: 's morgens was er een langstrekkend exemplaar te zien langs de Wassenaarse Slag en 's middags een exemplaar langs de buitenwatering. De tweede Noordse Pijlstormvogel van de maand vloog deze dag ook langs. Een eerste kalenderjaar Grote Jager die op 29 september langs de KRB-post vloog bleek de enige van de maand en tevens de eerste van dit jaar. De laatste dag van de maand leverde nog een paar leuke soorten op. De eerste Beflijster van dit najaar werd gehoord in de Coepelduynen. In dit zelfde gebied werd een mogelijke Balkanbergfluiter waargenomen. Helaas kon de waarneming niet worden afgemaakt. We sluiten deze maand af met een mooie, zeldzame soort: een Graszanger in Berkheide! Deze was voor drie mensen weggelegd en betreft zowaar de tweede dit jaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hop - Peter van Duijn

 

Velduil - Siebe Wiersma

 

Krombekstrandloper - Joas de Vreugd

 

Grote Pieper - Pieter Winters

 

Visarend - René van Rossum

 

Morinelplevier - Joas de Vreugd

 

Draaihals - Arjan van Egmond

 

 

Augustus

Op 5 augustus werd het dagrecord Purperreiger voor Telpost ''De Puinhoop'' geëvenaard. Er vlogen deze dag 6 vogels voorbij. Op 10 augustus werd een naar oost vliegende Purperreiger waargenomen die later werd opgepikt in Rijnsburg. Op 7, 10, 11, 12, 13 en 14 augustus werd er een ter plaatse zittende Purperreiger gemeld op Lentevreugd.

 

Op 7 augustus was de enige Kleine Zilverreiger van de maand daar ook te zien. Op de 6e van de maand werd een naar zuid vliegende Noordse Pijlstormvogel gezien over zee. Twee dagen later werd een andere echte zeevogel vastgesteld die zich met de jaren steeds minder laat zien voor onze kust: de Noordse Stormvogel.

 

Ondanks verwoede zoekpogingen werd er deze maand geen Waterrietzanger gevonden op Lentevreugd. Wel was er hier voor enkelen een zingende Snor weggelegd, die op de 10e en 11e dag van de maand hier gehoord werd. De zeldzame Duinpieper werd drie keer gemeld. Op 11, 14 en 27 augustus werd een naar zuid vliegend exemplaar waargenomen.

 

De eerste Zwarte Ooievaar van het jaar werd op 14 augustus kort gezien op Lentevreugd. Helaas was deze alleen voor de ontdekker weggelegd. In de late avond van 15 augustus werd er over Valkenburg een mogelijke Terekruiter gehoord. Helaas was er te weinig zekerheid om deze potentiële nieuwe soort voor ons waarnemingsgebied af te maken.

 

Drie Visarenden deden deze maand ons gebied aan. Een op 16 augustus en twee op 18 augustus. Waar de Bonte Vliegenvanger in het voorjaar zo schaars is in ons gebied, is hij in het najaar redelijk goed te doen. Vanaf 16 augustus werd deze soort weer regelmatig waargenomen in de duingebieden en Rijnsoever.

 

De enige Draaihals van maand betrof ook gelijk de eerste van dit jaar. Twee mensen namen hem waar in Berkheide op 19 augustus. Op 20 augustus werden twee Reuzensterns boven Berkheide waargenomen. Op deze dag werden ook de eerste Raven van de maand gemeld. Vervolgwaarnemingen van deze soort werden gedaan op 27, 28 en 30 augustus.

 

Naast de Reuzensterns en Raven op 20 augustus, werd er deze dag nog de enige Sperwergrasmus van de maand waargenomen. Maar het echte hoogtepunt van deze dag moest nog komen. Menno van Duijn zag op het kruidenveldje voor Telpost ''De Puinhoop'' een Graszanger. De laatste waarneming uit ons gebied van deze soort dateert uit september 2009! Een echte zeldzaamheid dus.

 

De Wespendief werd de hele maand waargenomen in ons gebied met als beste dag 21 augustus. Op deze dag werden minimaal 7 verschillende individuen vastgesteld. Op 23 augustus werd in een ''flockje'' zangvogels een Fluiter waargenomen.

 

Gek keek de familie Verdoes op toen zij op 26 augustus een Hop doodleuk in hun achtertuin zagen foerageren. De familie was, tot vreugde van de twitchende vogelaars/fotografen, de moeilijkste niet en liet de mensen toe de vogel mooi te bekijken vanuit hun huis.

 

Op de een na laatste dag van de maand werd een Velduil waargenomen in de Coepelduynen. 31 augustus bleek een goede dag aan de kust! Op deze dag vlogen twee Kleinste Jagers en een Vale Pijlstormvogel langs. De ''Vale Pijl'' werd nog op verschillende plekken ten zuiden van Katwijk opgepikt.

 

 

Purperreiger - René van Rossum

 

Hop - Leendert Verdoes

 

Zwarte Ooievaar - Arjan Portengen

 

Fluiter - Jona Haasnoot

 

Visarend - Ed Schouten