Voorjaar 2024

Gepubliceerd op 11 april 2024 om 16:45

Met de maand Mei eindigen we het voorjaarsoverzicht. Het voorjaar werd weer gedomineerd door een koude noordelijke windstroom. De dagen met een oostenwind waren schaars.

Highlights:

Kleine Burgemeester en 23 Kraanvogels in Maart. Een Graszanger en een Steppekiekendief in April. En in mei een langsvliegende Koningseiders en Ringsnaveleend

 

Mei

Net zoals in april was de Vrieze Wei in Berkheide in mei in trek bij kwikstaarten. Op 1 mei zaten er zes Engelse Kwikstaarten op deze plek. De Noordse Kwikstaart werd ook af en toe gezien op de Vrieze Wei met als hoogste aantal zes exemplaren op 12 mei. Van 1 t/m 10 mei verbleef er een Purperreiger op Lentevreugd. Verder werd de soort zo af en toe langstrekkend gezien vanaf Telpost Berkheide.

Twee Fluiters zongen er op los in het Panbos op 2 mei. Een late Grote Barmsijs zat op 2 mei in het Panbos. De hele maand zat, net zoals in april, een zingende Snor op Lentevreugd. Op 17 mei werden er zelfs twee exemplaren gehoord.

4 mei was goed voor enkele leuke soorten. Deze dag zat een Kleine Zilverreiger op Lentevreugd, vlogen er in totaal twee Visarenden over Katwijk en vloog langs Telpost Berkheide een Steppekiekendief. Over Rijnsoever vloog deze dag ook nog een Raaf. In totaal vlogen er deze maand veertien Wielewalen over Telpost Berkheide tijdens de tellingen. Zingende vogels ter plaatse werden waargenomen in het Ridderpark, in Berkheide, in het Panbos en in Rijksdorp.

De enige Dwergstern aan de grond deze maand was een exemplaar bij de uitwatering op 6 mei. Twee Velduilen deden deze maand ons gebied aan. Beide vogels werden waargenomen in Berkheide. Op 8 mei zat een Klapekster in Berkheide en vlogen twee Kleine / Temmincks Strandlopers langs Savoy. Net zoals op 4 mei vlogen er op 9 mei in totaal twee Visarenden over ons gebied. Ook vloog er deze dag een Zwarte Wouw over De Zanderij. 

De 11e dag van de maand was goed voor leuke soorten zoals een Zomertortel over Telpost Berkheide. Deze kon worden opgepikt vanaf de Vrieze Wei in ditzelfde gebied en later vanuit de Coepelduynen. Ook zat er op 'de plek van het voormalig trafohuisje' in Berkheide deze dag een Temmincks Strandloper. Twee Reuzensterns langs Telpost Berkheide en een Grauwe / Steppekiekendief over de Coepelduynen werden op 11 mei ook gezien. 

Zondag 12 mei zal de boeken in gaan als een historisch goede trekdag. Vanaf Telpost Berkheide werden deze dag zeldzaamheden gezien als Zomertortel, Visarend, drie Bijeneters, Wielewalen en een mogelijke Blauwe Rotslijster. Laatstgenoemde kon helaas niet worden afgemaakt. Verder werden er vanaf Telpost Berkheide dagrecords Appelvink en Grauwe Vliegenvanger voor deze telpost neergezet met respectievelijk 65 en 60 exemplaren. Naast de zeldzaamheden vanaf Telpost Berkheide vlogen er deze dag ook nog soorten als Roodpootvalk en Grauwe Kiekendief over Katwijk. Ook zong er een Fluiter in Berkheide. 

Om half een 's nachts werd over Katwijk aan den Rijn op 13 mei een overvliegende Kwartel gehoord. Ook vloog er deze dag voor de derde dag op rij een Zomertortel langs Telpost Berkheide. Verder vlogen de eerste twee Lachsterns van de maand over deze telpost en werden vanaf deze telpost twee langstrekkende Kleine Zilverreigers gezien. 

Naast een Lachstern en een Visarend, vloog er op 14 mei langs Telpost Berkheide een ware klapper in de vorm van een Koningseider langs! Deze kon op verschillende plekken langs de kust worden opgepikt. 

Tien dagen later, op 24 mei, sloeg Telpost Berkheide weer toe met een klapper, deze keer in de vorm van een mannetje Ringsnaveleend! Deze vogel betreft zeer waarschijnlijke hetzelfde exemplaar dat de winter heeft doorgebracht in de Kennemerduinen en begin mei in Meijendel. Op 24 mei zaten op verschillende plekken in ons gebied zingende Kwartels. In totaal ging het om drie Kwartels.

De 25e dag van de maand was goed voor nog een zingende Kwartel (wederom in Berkheide) en Visarend nummer zeven en acht van de maand. De negende Visarend van de maand liet niet lang op zich wachten, deze vloog de volgende dag namenlijk alweer voorbij. Deze dag, 26 mei, werd ook vanaf Telpost Berkheide een overvliegende Bijeneter gehoord. 

Op 28 mei vloog over Den Haag een Dwerarend richting het noorden. Meerdere Katwijkse vogelaars probeerde deze op te pikken vanuit Katwijk. Echter lukte dit maar één vogelaar. Tijdens het scannen naar de Dwergarend werden vijf Raven opgepikt boven Rijnsoever. Een mooie afsluitende soort voor deze maand was een zingende Roodmus in de Coepelduynen op 28 mei.

Al met al een zeer geslaagde maand voor vogelend Katwijk!

 

 

Purperreiger - Abel Warries

 

Fluiter - René van Rossum

 

Wielewaal - René van Rossum

 

Reuzenstern - René van Rossum

 

Bijeneter - Marijn Prins

 

Lachstern - René van Rossum

 

Visarend - Sjaak Schilperoort

April

De Koereiger die al de gehele winter had doorgebracht in de Mient werd voor het laatst gezien op 1 april. Op 26, 28 en 29 april verbleef er een Koereiger op Lentevreugd. Op 3 april werden er in ons gebied twee Patrijzen waargenomen. Tijdens de telling op 6 april van Telpost Berkheide, werd een mogelijke Sakervalk waargenomen. Helaas werd deze verder niet opgepikt en zal dus als onzeker in de boeken gaan.

Op 7 april werd in de Coepelduynen een Bonte Kraai waargenomen. De dag hierop vloog een Bonte Kraai langs Telpost de Puinhoop en later Telpost Berkheide. Op 7 en 13 april werd de Raaf waargenomen in ons gebied. Op 8 april vloog een Kleine Zilverreiger langs Telpost Berkheide en een Zwarte Wouw over Rijnsoever. Die laatste soort werd op 29 april in Berkheide voor de tweede en laatste keer deze maand waargenomen.

De Velduil werd eenmaal waargenomen deze maand: op 10 april zat een vogel ter plaatse in de Coepelduynen. Over de Zanderij vloog op 12 april een Hop naar noord. 14 april betrof een dag met veel leuke soorten: een adulte Kwak in Berkheide, een Bonte Kraai op het strand en een zingende Snor op Lentevreugd. De Snor verbleef de rest van de maand nog op Lentevreugd.

Een langs Lentevreugd wonende vogelaar had deze maand de mazzel een Ransuil in de tuin te hebben. In de ochtend van 18 april werd een Graszanger gevonden op Vliegveld Valkenburg. Ondanks verdere zoekpogingen na de ontdekking door andere vogelaars bleef het bij een eenmanswaarneming. Ook zat er deze dag een waarschijnlijke Groenlandse Tapuit op het voormalig vliegveld.

Op 18 en 19 april werden al enkele langstrekkende groepjes Rosse Grutto's gezien vanaf Savoy maar op 20 april ging het echt los. Er vlogen deze dag 1582 exemplaren langs. Waarschijnlijk zijn er vele exemplaren gemist aangezien er langs Scheveningen het dubbele aantal Rosse Grutto's langstrok. Maar het aantal van 1582 exemplaren betreft wel een dagrecord voor Telpost Savoy. Ook benoemingswaardig is de Noordse Stormvogel die voorbij kwam langs Savoy.

Een adult zomerkleed Parelduiker vloog de 23e dag van de maand langs Savoy. Beflijsters waren de hele maand weer te zien in Berkheide, de Coepelduynen en op Lentevreugd. Op 27 april vloog een Grauwe / Steppekiekendief hoog over Rijnsoever naar zuid. Ook vloog er over deze wijk, na een eerdere melding vanuit De Zanderij, een waarschijnlijke man Roodpootvalk naar noord. Deze kon helaas niet worden afgemaakt.

Vanaf Telpost Berkheide werd op 28 april een vrouw Steppekiekendief in haar tweede kalenderjaar gezien, overvliegend richting noord. Ook werden twee langstrekkende Purperreigers gezien. 29 april was ook goed voor een aantal leuke soorten langs Telpost Berkheide: een Reuzenstern, een Koereiger en een Purperreiger.

Tijdens het nachtvlinderen in Berkheide hoorden twee vogelaars een waarschijnlijke Woudaap roepend overvliegen. Helaas was er te weinig zekerheid bij deze waarneming. Omdat de Vrieze Wei in Berkheide deels onderwater is komen te staan door de vele regen de laatste tijd, trok dit deze maand veel kwikstaarten aan. Het ging vooral om Gele en Witte Kwikstaarten maar schaarsere soorten als Engelse, Noordse en Rouwkwikstaart zijn ook waargenomen. 

 

 

Koereiger - René van Rossum

 

Zwarte Wouw - Joas de Vreugd

 

Ransuil - Pieter Winters

 

Beflijster - Ron Winkler

 

Engelse Kwikstaart - Joas de Vreugd

Maart 

Het mannetje Topper dat al vanaf januari op het Valkenburgse Meer zat werd voor het laatst gezien op 1 maart. Op 2 maart werd om 08:55 uur een groep van 72 Kraanvogels gemeld vanaf Breskens in Zeeland. De groep vloog richting het noorden. Ongeveer 2 uur later kwamen ze over ons gebied heen. Vanaf verschillende punten is de groep waargenomen zoals Rijnsburg, Telpost Berkheide en De Puinhoop en Rijnsoever. Een leuk plaatje van de gebieden die de Kraanvogels die dag allemaal hebben aangedaan is hiernaast te vinden. Tussen al het kraanvogelgeweld door werd op het strand ten zuiden van de buitenwatering deze dag de bekende Kleine Burgemeester gezien. Ook vloog er een Raaf over het voormalig vliegkamp en zat er een paartje Nonnetjes in Berkheide. 

Maart is de beste maand om de Rouwkwikstaart waar te nemen. Dit gebeurde ook regelmatig met als beste plekken Lentevreugd en het voormalig vliegkamp. Het grootste aantal betrof 4 exemplaren op 5 maart op het voormalig vliegkamp. Op 5, 6 en 7 maart zagen trektellers op Telpost Berkheide overvliegende Pestvogels. Op 5 en 6 maart ging het om één exemplaar en op 7 maart om drie exemplaren. De hele maand waren er tot maximaal drie Waterpiepers te zien op Lentevreugd. Buiten de waarneming van 2 maart, werd de Raaf nog waargenomen op 10, 14, 17, 20 en 27 maart. Telkens ging het om één exemplaar. De overwinterende Koereiger in de Mient was de hele maand nog aanwezig.

Bijzonder was de waarneming van een mannetje Zwarte Zee-eend op 15 maart op het Valkenburgse Meer. Op 15, 16 en 31 maart werden Bokjes waargenomen op Lentevreugd. Kleine Bonte Specht werd tweemaal waargenomen; op 17 maart in Rijksdorp en op 26 maart in Berkheide. Leuk was een groep van 16 Kluten op het voormalig vliegkamp op 19 maart. Deze dag vloog ook een Rode Wouw over Rijnsoever. Een tweede Rode Wouw vloog op de laatste dag van de maand over Telpost Berkheide. Kerkuil werd vijfmaal waargenomen. Deze waarnemingen waren afkomstig vanuit Lentevreugd, Berkheide en Valkenburg. De enige waarneming van Velduil is afkomstig uit de Coepelduynen op 19 maart.

Op 24 maart vloog een Grote Jager laag over het strand van de buitenwatering richting zuid. De Pontische Meeuw is al jarenlang geen bijzonderheid meer in Katwijk. Maar het aantal van 20 exemplaren op 24 maart in de binnenwatering mag zeker wel bijzonder genoemd worden, aangezien het meestal maar om enkele exemplaren gaat. Een adult vrouwtje IJseend vloog op 29 maart mee naar zuid over zee met acht Zwarte Zee-eenden. Een Hybride Zilvermeeuw x Grote Burgemeester (ook wel 'Vikingmeeuw' genoemd) zat op de laatste dag van de maand op het strand bij de buitenwatering. Deze dag werden ook weer de eerste Beflijsters en het eerste Smelleken van het jaar gezien in Berkheide.

Kaart van de groep Kraanvogels - Maarten Sluijter

 

Pestvogel - Thijs Schipper

 

Kluten - René van Rossum

 

Rode Wouw - Joas de Vreugd

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.