Zomer 2023

Gepubliceerd op 4 juli 2023 om 12:53

Hoogtepunten van de maand juli & juni 2023: Turkestaanse Klauwier, Grauwe Fitis, Matkop, Struikrietzanger, Grote Karekiet, 

 

2 adulte Reuzensterns poseerde kort bij de Buitenwatering in de avond van 1 juli. De volgende ochtend passeerde twee Lachsterns telpost Savoy. 24 juveniele Grutto's pauzeerde op het plasje aan 's Gravendijk, hopelijk nakomelijgen van onze nationale vogel uit de regio.

 

Deze maand kwam de stroom van zwervende Kruisbekken op gang en ook het aantal langstrekkende adulte Zwartkopmeeuwen die hun broedgebieden hebben verlaten nam toe. Regelmatig werd een Wespendief waargenomen. Op 9 juli vloog een Rode Wouw over de Kooltuin. Een Snor werd de gehele maand bijna dagelijks op Lentevreugd waargenomen. In de vroege ochtend van de 10e werd er ook een Kerkuil bij de Kooltuin ingevoerd.

 

Telpost Berkheide werd ook deze maand weer bemand waar een Kleine Zilverreiger op 11 juli langs vloog. Op 13 juli vlogen er opnieuw twee Reuzensterns langs telpost Savoy. 2 Kleine Strandlopers vlogen in een gemengd gezelschap langs Savoy op de 15e en 4 op de 29e.

In de avond van 18 juli werd een jagende Kerkuil bij de Zijlhoek van Valkenburg gezien. Een Geoorde Fuut vloog de 19e langs Savoy naar zuid. Een Grauwe Klauwier werd beschreven op 22 juli t.p. op Lentevreugd. De laatste week van de maand verslechterde het weer en as het verder stil met de waarnemingen.

Hoogtepunten van de maand JUNI 2023
6 Zwarte Sterns rustte in de ochtend van 1 juni uit op de zandbank voor de Buitenwatering. Op 2 juni dook een Bonte Vliegenvanger op in de Rijnsoever. Op 3 juni vloog een Europese Kanarie over Berkheide, er vlogen op 3-4-9 en 12 juni ook wielewalen over berkheide en werd er op 3 juni een Grauwe Klauwier gevonden in de Coepelduynen. Op 4 juni werd de zeldzame grauwe fitis gevonden in berkheide, ook werd er een paapje in berkheide gezien. Er werd ook nog een zeldzame grote karekiet bij het grote meer ontdekt op 7 juni. Op 10 juni werd er op lentevreugd een kleine zilverreiger gezien, ook werd er een visarend in Katwijk gezien en een bijeneter op telpost berkheide. Op 11 juni werd de zeldzame struikrietzanger ontdekt bij de zanderij en op 13 juni nog een zeldzame turkestaanse klauwier in berkheide. Er zat ook nog een snor op lentevreugd vanaf 14 tot 27 juni. Op 18 en 26 juni werd er een kwak in Katwijk aan de rijn gehoord. Er werd op 21 juni nog een zeldzame matkop in berkheide gezien. Op 25 juni werd er een reuzenstern over telpost berkheide gezien en een lachstern op het strand.