Najaar 2020

Gepubliceerd op 1 november 2020 om 14:56

De zomerse hitte is voorbij en de najaarstrek is begonnen. Als het najaar even goed gaat worden als het najaar dan kunnen we in onze handen wrijven. Hier volgt het overzicht vanaf 1 augustus tot 1 december 2020

 • Kwartel 21, 28/9 en 01/10 tp Zeereep, Coepelduynen
 • Witbuikrotgans 14/10 over zee
 • IJsduiker 24/9 1 zuid langs Savoy
 • Grauwe Pijlstormvogel 23/10, 10/10 (2), 8/10, 5/10, 25/9 (2), 24/9, 26/8 (3), 23/8 (3) langs Savoy
 • Noordse Pijlstormvogel 25/9 2 zuid langs de buitenwatering
 • VALE PIJLSTORMVOGEL 23/8  zuid langs Savoy
 • Vaal Stormvogeltje 13/9 zuid langs Savoy
 • Koereiger 13/10 Ommedijksche Polder
 • Kleine Zilverreigerreiger
  29/9 langs de Puinhoop
  19/8 tp Binnenwatering
  18/9 zuid over Katwijk a/d Rijn
 • Purperreiger
  30/9 tp De Klip
  14/8 Polder Hoogeweg, Rijnsburg
  12/8 zuid telpost Berkheide
 • Lachstern 15/8 1 ad en 2 juv zuid over Rijnsoever
 • Reuzenstern 19/9 2 over zee
 • Kleinste Jager
  29/8 2 zuid over zee
  23/8 3 langs Savoy
 • Rosse Franjepoot 10/10 2 over zee
 • Grote Burgemeester 23/10 tp Binnenwatering
 • Baltische Mantelmeeuw 18/9 geringd ex tp Binnenwatering
 • Vorkstaartmeeuw 9/9 en 5/9 zuid langs Savoy
 • Visarend
  13/10, 30/8 zuid over Berkheide
  10/8 zuid Binnenwatering
 • Zeearend 20/9 (2), 15/9 (1)
 • Rode Wouw
  2/10 over de Puinhoop
  9/08 noord over Zanderij
 • Roodpootvalk 15/9 2 juv zuid
 • Velduil 
  28/10, 23/10, 14/10, 22/9, 21/9 Puinhoop
  19/10, 18/10, 4/10, 3/10 (2) 19/9 (3), 17/9, 13/9, 12/9, 5/9, 20/8 (6) tp Coepelduyn
  18/10, 17/10, 15/10 Berkheide
 • Krombekstrandloper
  6/9 en 24/8 ad zomer zuid langs Savoy
 • Bijeneter
  17/9 over de Puinhoop
  13/8 over Watertoren
 • Draaihals
  4 en 5/9 tp Coepelduyn
  3/9 tp Berkheide
 • Duinpieper
  30/9 (1), 22/9 (1), 15/9 (1)19/8 (1) zuid over Puinhoop
  17/8 tp Coepelduyn
 • Grote Pieper
  3/10, 23/9, 30/9 over de Puinhoop
  19/10, 17/10, 10/10, 3/10 over Berkheide
  18/10 Lentevreugd
 • Roodkeelpieper
  13/10, 4/10 over Coepelduyn
  30/9 over Berkheide
 • Siberische Boompieper 23/10, 16/10 over de Puinhoop
 • VALE GIERZWALUW
  25/10 (2), 23/10 over Coepelduyn/Puinhoop
 • Strandleeuwerik
  22/10 over Savoy
  30/9 over de Puinhoop
  15/10 over Berkheide
 • Bladkoning te veel op bij te houden :)
 • Pallas' Boszanger
  15/10 Ganzenhoek
  17-18/10 Koffietent
  25/10 Berkheide
 • Bruine Boszanger
  11-16/10 Willem v.d. Berg
  12-13/10, 28/9 op de Puinhoop
  15/10 Coepelduyn (brubobosje)
 • NOORDSE BOSZANGER 28/9 - 01/10 op de Puinhoop
 • Fluiter 5/9 en 31/8 tp Ganzenhoek
 • Taigaboomkruiper 17/10 Koffietent
 • BLAUWSTAART 18/10 KOFFIETENT
 • Kleine Vliegenvanger 17-18/10 ad man Koffietent
 • WESTELIJKE ORPHEUSGRASMUS 18/10 COEPELDUYN
 • Sperwergrasmus
  28/9 tp Puinhoop
  18/9 tp Puinhoop
  19/8  tp zeereep
 • Waterrietzanger 15/8 tp Lentevreugd
 • Snor 14/8 Lentevreugd
 • Europese Kanarie 23/10, 14/9 zuid over de Puinhoop
 • Grauwe Gors 17/10 over Berkheide