Voorjaar 2023

Gepubliceerd op 1 mei 2023 om 12:26

Hoogtepunten van MAART, APRIL en MEI 2023

Mei

We beginnen de maand met een Temminck's Strandloper in gezelschap van 8 Kemphanen op Vliegveld Valkenburg en een Purperreiger over de Kooltuin vliegend. Langs de stroom van 900 Dwergmeeuwen en 775 Visdieven haastte 5 Grote Zee-eenden zich naar weer het noorden na even neergeplonst te zijn op zee op 2 mei. Op 3 mei zat de bekende Kleine Burgemeester even in de Binnenwatering en vloog een Smelleken langs telpost Berkheide.

4 mei was een goede trekdag met 2 Roodpootvalken, 3 Zwarte Wouwen, 2 Visarenden, 1 Purperreiger en een Purperglansspreeuw. Drie Rode Wouwen vlogen gezamenlijk over de Rijnsoever en twee Zwarte Ibissen vielen in op afgesloten deel van vliegveld Valkenburg. Een roepende Bijeneter werd opgemerkt op 5 mei over het dorp door bbq-ende vogelaars en vloog er een Visarend over Berkheide.

Vanaf telpost Berkheide werd op 6 mei een Kleine Zilverreiger, Visarend en Steppekiekendief waargenomen. De plasjes op vliegveld Valkenburg waren in trek bij de steltlopers met o.a. 2 Temminck's en 3 Kleine Strandlopers. Een Snor ratelde er vrolijk op los op Lentevreugd. Een zomertortel snelde op die dag nog naar zuid en een dag later een weer hard naar noord, met een Wielewaal in z'n slipstream. De ruigte op Vliegveld Valkenburg kon een roepende Kwartel op 8 mei wel waarderen. Op 1, 2 en 6 mei was de Zomertaling op vliegveld Valkenburg te zien. Van 4 t/m 10 mei was er een paartje van deze soort aanwezig op Lentevreugd. Op 10 mei werd de Porseleinhoen, net zoals in april, op Lentevreugd waargenomen. De Noordse Kwikstaart werd op meerdere dagen gezien, vooral op trek richting het noorden. Vogels aan de grond werden gezien op 1, 6, 10, en 13 mei. In totaal werden er deze maand 6 Zwarte Wouwen waargenomen. De laatste van de maand, op 11 mei, vloog hoog over de Zanderij richting het noorden. Bij ''de trap van Rinus'' werd op 13 mei een vrouwtje Grauwe Klauwier gezien. Een tweede exemplaar, ook een vrouwtje, werd deze dag gezien op Lentevreugd. Naast vliegveld Valkenburg was Berkheide deze maand ook goed voor een Kleine Strandloper; op 15 en 16 mei werd hier een vogel in het adulte zomerkleed waargenomen. In de wintermaanden is de Drieteenmeeuw een redelijk normale verschijning langs de kust, maar in deze tijd van het jaar mag het toch zeker bijzonder genoemd worden. Op 8, 11, 16, 17 en 24 mei werden er bij de buitenwatering volwassen vogels van deze soort waargenomen. Op 30 mei dobberde er in de buitenwatering nog een onvolwassen Drieteenmeeuw, die waarschijnlijk verzwakt was. Op 16 mei was een Europese Kanarie zingend ter plaatse in de Coepelduynen. Op 5 verschillende dagen werden er zingende/roepende Fluiters waargenomen in Berkheide. Op 18 mei verplaatste een Fluiter zich al zingend richting het zuiden. De op een na beste dag ooit voor Telpost Berkheide met langstrekkende Wielewalen deed zich op 27 mei voor. Er vlogen deze dag 6 Wielewalen langs. In onder andere Berkheide en Panbos was deze maand het het melodieuze gefluit van deze soort te horen. De Raaf werd, vergeleken met vorige maand, niet veel waargenomen. Op 7 en 18 mei werden er twee overvliegende Raven gemeld. De ooit zo algemene Zomertortel wordt jaarlijks steeds minder gezien in ons land, en daarmee ook in Katwijk. Berkheide was deze maand toch nog goed voor 3 overvliegende vogels. 20 mei was goed voor de tweede Kwartel van deze maand; een baltsende/zingende vogel werd waargenomen op Lentevreugd. Deze dag vloog er ook op zeer grote hoogte een Grauwe/Steppekiekendief richting het noorden over Rijnsoever. Na de Bijeneter van 5 mei, volgden er nog 4 andere vogels van deze soort: op 20 mei vloog er een exemplaar over Telpost Berkheide en op 28 mei werd een drietal vogels opgemerkt terwijl ze laag over het Zwarte Pad richting het noorden vlogen. In totaal werden er deze maand 9 Visarenden gezien. 2 Wespendieven deden deze maand ons gebied aan. Op 22 mei merkten de waarnemers op Telpost Savoy een langsvliegende Krombekstrandloper op tussen een groep Drieteenstrandlopers. Een voorjaarswaarneming van de Middelste Jager gebeurt ook zeker niet jaarlijks! Toch waren 5 mensen er getuigen van op 24 mei. Na twee vrouwtjes Grauwe Klauwier werd op 25 mei een mannetje van deze soort gezien op vliegveld Valkenburg. Op deze plek zat op 26 mei de tweede Kleine Zilverreiger van de maand. Op de dag dat VV Katwijk kampioen werd, werd door Peter Imthorn een zingende Kleine Vliegenvanger in Panbos ontdekt. Deze tweede kalenderjaar vogel werd door 8 verschillende mensen waargenomen. Een Toendrarietgans die deze dag werd waargenomen vanaf Telpost Berkheide is ook benoemingswaardig, gezien de tijd van het jaar. Deze maand werden er 3 Bonte Vliegenvangers waargenomen: 2 mannetjes in het noordelijke, zwart-witte kleed en 1 vrouwtje. Wie er besloot op 31 mei naar Telpost Berkheide te gaan werd niet teleurgesteld. Op deze laatste dag van de maand vlogen er twee mooie soorten langs: een Grauwe Kiekendief en een Roodstuitzwaluw!

 

 

April

Op 1 april werd de eerste Beflijster van het jaar gezien in Berkheide. De hele maand was deze soort te zien met als beste plekken Berkheide en Lentevreugd. Op 3 april ontdekte Luuk Punt een Porseleinhoen op Lentevreugd. Deze vogel was de eerste met bewijs voor Nederland in 2023! Deze dag dobberde er ook een Geoorde Fuut op het Grote Meer en vlogen er twee Flamingo's langs Telpost Berkheide. Twee roepende Kerkuilen werden eveneens deze dag waargenomen bij ''De trap van Rinus'' en tijdens de Katwijk Bigday van 22 april werd deze soort gezien vanaf de Wassenaarseweg. Ook benoemingswaardig waren de Waterpiepers in zomerkleed die in het begin van de maand op het vliegveld te bewonderen waren. Een duo Raven werd veel opgemerkt deze maand. Naar waarschijnlijkheid zal het steeds om dezelfde vogels gaan. Twee Velduilen werden opgemerkt deze maand. Op 7 april was een exemplaar kort ter plaatse in Berkheide en op 30 april werd een overvliegend exemplaar geclaimd boven het strand. Minimaal vier Rode Wouwen deden deze maand ons gebied aan. Op 9 april zag René van Rossum de eerste Visarend van het jaar over 't Heen vliegen, tot de schrik van de lokale meeuwen. Er volgden deze maand nog vijf visarenden, allen op trek richting het noorden. Purperreigers werden uitsluitend overvliegend op trek gezien. Het grootste aantal betrof negen vogels op 22 april vanaf Telpost Berkheide. Drie Bokjes werden deze maand gezien. Vanaf camping Zuidduinen werd op 14 april een overvliegende Europese Kanarie gehoord. Op 20 april werd een Roodkeelpieper waargenomen. Deze vloog al roepend richting het noorden over Berkheide. Tussen de langsvliegende meeuwen op Telpost Berkheide werd op 21 april een tweede kalenderjaar Grote Burgemeester ontdekt. Hij werd gefotografeerd terwijl hij richting het noorden vloog. Op 22 april was het zover: de Katwijk Bigday! Deze dag was het doel om met je eigen team zoveel mogelijk vogelsoorten te zien. Deze dag leverde mooie soorten op zoals twee Reuzensterns over Meijendel en later over Berkheide. De hele dag was een Kleine Zilverreiger ter plaatste te zien op het vliegveld. Tijdens de regenbui die deze dag met zich meebracht werd een man Grauwe Kiekendief gezien en gefotografeerd vanaf Telpost Berkheide. Deze dag was daarnaast ook goed voor het eerste Paapje en de eerste Fluiter van 2023! In Rijksdorp was voor enkelen ook een Bonte Vliegenvanger in het noordelijke zwart-witte kleed te bewonderen. Op 30 april werd de tweede en laatste Bonte Vliegenvanger van de maand gezien in Berkheide. Op 23 april werden, net zoals de dag ervoor, Reuzensterns gemeld. Ditmaal vlogen er drie exemplaren langs Telpost Berkheide. Vanaf deze telpost werd die dag ook een langsvliegende Koereiger gezien en gefotografeerd. De enige waarneming van Zwarte Wouw werd ook op 23 april gedaan. Op 25 april werd een langsvliegende IJsduiker waargenomen vanaf Telpost Savoy. De daaropvolgende dag werden twee Morinelplevieren en een Parelduiker gezien vanaf dezelfde telpost. Op 30 april werd een groep van zes Engelse Kwikstaarten gezien tussen de ''normale'' Gele Kwikstaarten. Al met al was april een zeer geslaagde maand met vele mooie soorten! Laten we hopen dat mei ook veel moois zal brengen! 

Maart

Op 3 maart werd er een humes bladkoning ontdekt door Wim Langbroek in het duinpark, de derde op deze plek! De bonte kraai werd het laatst gezien op 5 maart wanneer er ook 2 grote zee-eenden werden gezien. Er is ook nog een zeearend gezien op 8 maart. De eerste 2 rouwkwikstaarten zijn gezien op 10 maart, op die dag werden ook 20 kraanvogels gezien over de boulevard! De kleine bonte specht is op verschillende plekken gezien. Op lentevreugd en Coepelduin is een bokje gezien, en vanaf 13 maart een kleine zilverreiger in de kooltuin. De eerste kleine plevier is gezien op 15 maart en de eerste blauwborst op 17 maart wanneer ook een raaf over telpost berkheide vloog, en op 26 maart vlogen er nog 3 raven over berkheide. De eerste tapuit zat op de vrieze wei op 18 maart. Op 19 maart werd er ook nog een siberische tjiftjaf ontdekt in het vlaggenduin. Op de dag wanneer de eerste gele kwikstaarten werden gezien werden ook een smelleken en een kleine burgemeester gezien. Er zijn in maart ook nog kerkuilen gezien. De eerste waarneming was op 24 maart.

Visarend - René van Rossum

Koereiger - René van Rossum

Flamingo's - René van Rossum

Kleine Zilverreiger - Joas de Vreugd

Raven - Marcel van Weeghel

Rouwkwikstaart, foto: René van Rossum

Humes bladkoning, foto: Diederik Kok

Raaf, foto: René van Rossum