Humes Bladkoning 2015

Gepubliceerd op 18 november 2015 om 17:40

Op woensdagochtend 18 november j.l. besloot ik, Joel Haasnoot, tussen wat werkzaamheden door naar Berkheide te gaan, even uitwaaien was de gedachte. Wat vogels betreft verwachtte ik een leeg duin aan te treffen. Mijn vermoeden werd bevestigd toen ik vanaf de Vrieze Wei richting het Jan Parlebos liep.

 

Op de gebruikelijke kraaien, eksters, vinken en wat goudhanen na was het erg stilletjes in duin. Ook wat betreft watervogels was het erg rustig, aangezien de waterstand in de meertjes erg laag was in verband met een grote “schoonmaak”.

 

Alles veranderde toen ik in de buurt van de waterinlaat bij het Jan Parlebos een “bladkoning” hoorde roepen. Mijn eerste gedachte was meteen dat dit weleens om een Humes zou kunnen gaan! De vogel riep geregeld, maar met lange tussenpozen. Het lukte mij om met mijn mobiel een geluidsopname te maken. Deze opname heb ik in de app-groep van de lokale vogelaars gedeeld en meteen

 

Even daarna kwam de Humes prachtig voor me zitten, laag in het struweel. Toen werd ook door het uiterlijk bevestigd dat het om een Humes bladkoning ging.

 

Humes bladkoning broedt in Centraal-Azië tot in West-Mongolië en overwintert op het Arabisch schiereiland oostelijk tot in India en Bangladesh. Het gaat om het 50ste geval voor Nederland en het 8ste geval voor het waarneminggebied van Vogelclub Katwijk (totaal 9 exemplaren).

 

Als de vogels van de Maasvlakte en Scheveningen dit jaar ook worden aanvaard gaat het om de 51e Humes voor Nederland. Daarmee zijn 15% van alle gevallen in Katwijk. Katwijk e.o. mag dus een hotspot voor de soort worden genoemd.

 

2012-12-21

2013-01-10

Katwijk aan Zee – Duinpark

2012-03-25

2012-04-05

Katwijk aan de Rijn – De Wilbert – ‘s-Heerenschoolbos

2011-12-09

2012-04-22

Katwijk aan Zee – Duinpark

1999-11-08

1999-11-09

Katwijk aan Zee – De Puinhoop

1994-11-26

1994-11-26

Berkheide – Koffietent

1990-12-12

1990-12-13

Rijnsburg – Waterbospark