Ondergelopen bollenland in de regio


In de nazomer worden er elk jaar bollenland onder water gezet ter bestrijding van “aaltjes”. Deze plekken hebben altijd een aantrekkingskracht op watervogels en dan zijn vooral de steltlopers interessant.

Hier worden een aantal ondergelopen bollenland gegeven in de regio. Aanvullingen en recente informatie is altijd welkom en kan verstuurd worden naar menno @ birdclubkatwijk . nl

Hier een overzicht van de ondergelopen bollenlandjes in de regio in GOOGLE MAPS.
Groen zijn veelbelovende landjes en de oranje bieden helaas weinig potentie. Het Soldaatje en de Essenlaan kunnen leuke soorten gaan opleveren.

Let op! Het wordt niet altijd op prijs gesteld als je bij iemand op het erf gaat staan, vraag indien mogelijk altijd toestemming! Zet auto zodanig neer dat deze geen hinder vormt voor het overige verkeer en hou er altijd rekening mee dat een kweker alle tijde zijn land op moet kunnen dus blokkeer geen paden en/of inritten.

En dan is het vooral opletten op deze soort: