Highlights mei 2016


De eerste week van mei was er één om in te lijsten. Zonnig weer met een oostenwind resulteerde in ideale trek. Op de eerste dag van de maand werd een Rode en Zwarte Wouw overtrekkend waargenomen evenals een Zwartkopmeeuw over Katwijk a/d Rijn. Fred Klootwijk vond een roepende Draaihals in Berkheide op 02/05. Op 04/05 vloog er nog een Zwarte Wouw over Katwijk a/d Rijn.


Rode Wouw over telpost Berkheide met een snack uit het vuistje, foto René van Rossum.

Visarend over telpost Berkheide, foto René van Rossum

Draaihals in Berkheide, foto Fred Klootwijk

Rijnfront bleef nog altijd zeer aantrekkelijk voor Kemphanen, Bosruiters, Kleine Plevieren en op 05/05 ontdekte Rein Genuit een adult zomer KLEINE GEELPOOTRUITER! Deze dag was sowieso al erg goed met een langsvliegende Parel- en IJduiker langs de telposte Berkheide, een Zwarte Wouw en een Morinelplevier.

Kleine Geelpootruiter op Rijnfront, video Luuk Punt.

Zwarte Wouw over telpost Berkheide, foto René van Rossum

Wie dacht dat het niet beter kon kwam bedrogen uit, begon je op 06/05 op de telpost dan pikte je mooi een Parelduiker, een Visarend, een HOP, een Velduil, een ROODSTUITZWALUW, twee Europese Kanaries, vijf Kruisbekken en enkele Engelse en Noordse Gele Kwikstaarten mee. Als je daarna nog naar Rijnfront reed kon je de Kleine Geelpootruiter, een Waterpieper, Noordse Gele Kwikstaart, twee Temminck’s Strandlopers en acht Bosruiters bekijken. Herhaalde je de volgende dag hetzelfde ritueel dan kwam je thuis met vier Zwarte Ooievaars, een vrouw Grauwe Kiekendief, twee Purperreigers, drie Visarenden, drie Smellekens, een Zomertortel, een Velduil, vier Wielewalen, drie Paapjes, zeven Tapuiten, 32! Grauwe Vliegenvangers, een Europese Kanarie en 12 Kruisbekken over telpost Berkheide. De Kleine Geelpootruiter had gezelschap van 7 Temminck’s Strandlopers zes Bosruiters en twee Kluten.


Wielewaal vrouw over telpost Berkheide, foto René van Rossum

Temminck’s Strandloper op Rijnfront, foto Ad van Benten

Adult vrouw Grauwe Kiekendief over telpost Berkheide, foto René van Rossum


Zwarte Ooievaars met een Buizerd boven de Ganzenhoek, foto René van Rossum en video Luuk Punt

Op 08/05 werd een Fluiter gevonden in de Ganzenhoek. Over de Kooltuinweg vloog een Purperreiger en op het Valkenburgse Meer zwommen twee Geoorde Futen. Ook deze dag vloog er een Visarend over en nog twee Zwarte Wouwen over de watertoren. De Kleine Geelpootruiter en Temminck’s Strandlopers waren ook nog aanwezig op Rijnfront. De oostelijke wind bleef roofvogels aanvoeren met op 08/05 drie Visarenden, één Zwarte Wouw, een mogelijke Steppekiekendief en twee Roodpootvalken in Berkheide die een paar dagen bleven hangen. De Kleine Geelpootruiter was vertrokken maar de vijf Temminckjes hadden gezelschap gekregen van een Kleine Strandloper. Een paar Europese Kanaries werd steeds vaker waargenomen rondom hotel Duinoord tot en met het eind van de maand. Naast de aanwezige man Roodpootvalk vloog er ook nog een Zomertortel op 10/05 over de telpost Berkheide. Over Berkheide vlogen ook nog twee Visarenden en een Velduil.


Fluiter in de Ganzenhoek, foto Joost van der Sluis

Roodpootvalk 2ekj man Berkheide, foto René van Rossum

Zomertortel over telpost Berkheide, foto René van Rossum

Ook op 11/05 was de Roodpootvalk aanwezig in Berkheide, vloog er weer eens een Purperreiger, een Zwarte Wouw, twee Wespendieven en twee Bijeneters over. Ook vloog er een roepende Geelgors over, mogelijk de vogel die ook in de omgeving zingend is waargenomen. Het mannetje Roodpootvalk kreeg op 12/05 nog gezelschap van twee andere vogels. Ook werd er een Velduil opgestoten, vloog er een mogelijke Steppekiekendief over de Wassenaarse Slag en poseerde een adult man Beflijster naast de telpost Berkheide.


2e kj Roodpootvalk boven Berkheide, foto Guido Aijkens

Man Beflijster telpost Berkheide, foto René van Rossum
Roodpootvalk 2e kj man Berkheide, foto Guido Aijkens

Na deze mooie periode werd het weer grijs en saai met een koude noordenwind wat ook invloed had op de waarnemingen. Op 16/05 vloog er een Visarend over Rijnsburg. De 17e zat er een Beflijster op de Zanderij en een Kleine Strandloper op Rijnfront. Op deze plek kwamen verschillende Kleine Plevieren, Tureluurs, vele Kieviten maar ook een paar Grutto’s tot broeden. Een Kleine Zilverreiger zat van 20 tm 24/05 in de omgeving van lentevreugd. Op 21/05 vloog er weer een Visarend over Berkheide evenals een Wielewaal en een Raaf. In het duinpark werd ook roepende een Wielewaal waargenomen deze dag. Op 26/5 vloog er nogmaals een Zomertortel over telpost Berkheide. Over het Zwarte Pad vloog op 28/05 minimaal één roepende Bijeneter maar de vogel(s) konden niet worden gezien terwijl ze zich noordwaarts verplaatsten. Een Visarend vloog 29/05 over Katwijk a/d Rijn waar René van Rossum die dag ook een zeer grote donkere valk over zag vliegen welk werd gedetermineerd als een donkere fase ELEONORA’S VALK, de 28e werd deze soort ook geclaimd met een interessante beschrijving. Op 30/05 bleek een HOP aanwezig te zijn in Valkenburg maar werd de dag erna niet meer teruggemeld. De maand werd mooi afgesloten met op 31/05 een paartje Zomertaling op Lentevreugd.


Kleine Zilverreiger op Lentevreugd, foto Fred Klootwijk

Hop in Valkenburg, foto Jeroen Scheepers