Highlights maart 2016


Spring is in the air! De eerste voorjaarsgasten zijn gearriveerd en de temperaturen lopen weer op. Een bedroevende winter kunnen we achter ons laten. Hopelijk brengt het voorjaar ons meer, gaat Rijnfront leuke stelten opleveren of duikt er een leuke zeldzaamheid op in Berkheide?

Op 01 t/m 3/03 paradeerde er een fraaie Rouwkwikstaart in de Kloosterschuur samen met enkele Witte Kwikstaarten. Op 4/3 werd de eerste Grutto waargenomen op Rijnfront. Ook deze maand werden er nog op meerdere plekken IJsvogels gemeld, de zachte winter heeft de populatie schijnbaar goed gedaan. De Boomleeuweriken kregen ook al lentekriebels en zijn al volop aan het zingen in begin maart rondom telpost Berkheide en ook de Roodborsttapuiten druppelen al weer aardig binnen. Op 7/3 werd de Raaf waargenomen in gezelschap met enkele Zwarte Kraaien achter hotel Duinoord.


Rouwkwikstaart adult man, Kloosterschuur (foto René van Rossum)

Bij de Muur in Berkheide werd een Baardman gezien op 11/3. Een dag later werd in Berkheide een Bokje waargenomen. Op 13/3 werden op Lentevreugd 5 Bokjes, 1 Blauwe Kiekendief, 1 Roerdomp en een Bonte Strandloper gezien, laatste kreeg later nog gezelschap van een tweede exemplaar. In maart zijn er ook al aardig wat eenden op trek die het vele water op Rijnfront weten te waarderen. Op 14/3 werden hier 3 Pijlstaarten, 20 Slobeenden en de eerste Kleine Plevier waargenomen. Op lentevreugd werd een Waterpieper ontdekt die tot eind van de maand aanwezig was en doorruide naar het fraaie zomerkleed. Op 16/3 zat, zoals te verwachten is, een paartje Zomertaling op Rijnfront. Een dag later waren 3 Kemphanen neergestreken op Rijnfront, waar ook 2 Waterpiepers, 2 Rouwkwikstaarten liepen en een Slechtvalk ook een oogje had op het aantal vogels wat er verblijft.


Mannetje Zomer- en Wintertaling, Rijnfront (foto René van Rossum)

Het aantal Kemphanen was een dag later al verdubbeld en ook hadden 12 Bonte Strandlopers het gebied ontdekt. Het aantal Kleine Plevieren liep tot het eind van de maand al op naar 16 vogels. De eerste IJslandse Grutto werd op 18/3 opgemerkt in gezelschap van 40 Grutto’s wat opliep tot 66 Grutto’s en 2 Ijslanders op 21/3 laatstgenoemde verdrievoudigde een dag later. Op 23/3 werden alle drie de soorten snippen waargenomen op Lentevreugd. Op 24/3 vloog de eerste Boerenzwaluw voor ons gebied over Lentevreugd.


IJslandse Grutto’s op Rijnfront (foto René van Rossum)

Op 25/3 werd een Zeearend gemeld bij IJmuiden die opgepikt kon worden bij de Buitenwatering. Deze dag werd een mannetje Kleine Bonte Specht waargenomen in Berkheide en een Velduil op Lentevreugd. Een dag later kon (mogelijk dezelfde) een Zeearend opgepikt worden, nadat deze in Scheveningen was gezien, terwijl de vogel in noordelijke richting over Katwijk vloog. Deze dag werd er ook een jagende Ruigpootbuizerd midden in Berkheide gezien. In de ochtend van 26/3 vlogen over de telpost Berkheide nog een Bokje en twee Zwartkopmeeuwen. Het aantal Baardmannen bij de Muur was opgelopen tot 2 mannetjes en 3 vrouwtjes. Ook werd er in Berkheide de eerste zingende Fitis gehoord en twee Blauwborsten op Lentevreugd en 8 Zwarte Roodstaarten in Berkheide. Aan het eind van de maand werd ook regelmatig een Ooievaar gezien op of over Rijnfront en het Valkenburgse Meer. Mogelijk een exemplaar broedend in achter Endegeest, Oegstgeest.


Zeearend 2ekj, Zanderij (foto René van Rossum)

Op 30/3 was een paartje Slechtvalken aanwezig op vliegveld Valkenburg, een Zwarte Ruiter op Rijnfront en zowel op Lentevreugd als de Kloosterschuur werd de eerste Tapuit van het seizoen gezien. Een Zwarte Mees zat op 31/3 midden in Katwijk a/d Rijn en was het aantal Blauwborsten opgelopen tot 5 op Lentevreugd. Deze dag legde René van Rossum ook een serie vast van twee vechtende Boomleeuweriken (http://waarneming.nl/waarneming/view/115905506)


Tapuit vrouwtje, Lentevreugd (foto Thea van Gogh)