Highlights Januari 2016


Het eerste maandverslag van het nieuwe jaar maar wel een magere met hoogtepunten als Kleine Zilverreiger, Siberische Tjiftjaf, Velduil en een Taigaboomkruiper. Wat blijven we een kwakkelwinter houden, we moeten het met een paar dagen vorst doen en dan komt er weer een volgende grijze natte depressie opzetten.

Blauwe Kiekendief vrouw, Lentevreugd 3/1/16 (Thea van Gogh)

Wie de champagne en vette oliebollen even wilde verwerken kon het beste even naar Lentevreugd. Hier liet een Grote Zilverreiger, Slechtvalk, een paartje Roodborsttapuiten, twee Baardmannen en een vrouw Blauwe Kiekendief zich bewonderen op de eerste dag van het nieuwe jaar. De Bonte Kraai was ook deze maand weer present in en rondom Berkheide. Een blik op de meeuwen in de Binnenwatering levert tegenwoordig altijd wel een Pontische Meeuw op.

Zwarte Ruiter adult winter, Valkenburgse Meer 4/1/16 (Rene van Rossum)

Kleine Bonte Spechten lijken zich ook steeds meer thuis te voelen in Berheide waarbij de koffietent, de Wassenaarse Slag en Jan Parlebos de favoriete plekken zijn. Naast de Roodborsttapuiten op Lentevreugd hield deze maand ook een exemplaar zich op rond de Puinhoop. ‘s Gravendijk blijkt nog altijd een goede plek voor zaadeters met groepen Groenlingen, Putters, Rietgorzen en ….. verder niks.
Goudplevieren en 1200 Kieviten die rond het vliegveld Valkenburg verblijven werden regelmatig belaagd door een Slechtvalk. Wilde Zwanen verblijven deze winter ook weer in de regio. Op 4/1 werden vijf vogels op Lentevreugd gezien en twee in Berkheide. Deze dag vloog er ook een groepje van zes Kleine Zwanen over Katwijk aan de Rijn.

Dwergmeeuw adult winter, strand Berkheide, 8/1/16 (Peter Soer)

Een Siberische Tjiftjaf werd op 5/1 bij de Watertoren waargenomen. Een Goudvink waarnemen blijft bij ons altijd een verassing en de beste kans maak je in Berkheide m.n. nabij de Cantineweg maar een mannetje in de Hoornes is wel heel onverwacht.

Het veld bij Rijnfront staat door de vele regen ook weer flink onder water wat hopelijk goed uit gaat pakken voor de steltlopers in het voorjaar maar ondertussen gebruiken Kieviten en 380 Canadese Ganzen en 25 Brandganzen de plek als slaapplaats. Op 8/1 vonden 36 Watersnippen het al een prima plek om lekker in het zonnetje te staan slapen. Deze dag werd over zee ook een mogelijke langsvliegende IJsduiker opgemerkt maar de vogel vloog te ver. Een Velduil werd deze dag jagend gezien in Berheide. Een ander Velduil werd regelmatig jagend gezien boven vliegveld Valkenburg.

Slechtvalk juveniel, Lentevreugd 17/1/16 (Thea van Gogh)

Een vrouwtje Brilduiker werd op 10 en 20/1 op het Grote Meer in Berkheide waargenomen. De Zwarte Ruiter was ook een vaste gast bij het strandje op het Valkenburgse Meer. IJsvogel hoor je in ieder geval niet klagen over deze winter wat de populatie weer een boost zal geven. Bijna elk watertje met een rustig hoekje is geschikt voor IJsvogel tegenwoordig. Ook Zwartkoppen vinden het prima zoals een vrouwtje op 14/1 die rustig van de bessen in de Zanderij zat te eten. De dode bomen op Lentevreugd zijn een favoriete plek van Slechtvalken om even uit te buiken, mogelijk de vogels die in Leiden gebroed hebben.

IJsvogel vrouw, Lentevreugd 19/1/16 (Rene van Rossum)

Mogelijk door de verbetering van onze waterkwaliteit zorgt ervoor dat Krooneenden steeds meer een vaste gast worden in de winter in Berkheide. Maar dat zal weinig uitmaken voor het mannetje Manderijneend wat meerdere dagen werd waargenomen in de Rijnsoever. Naast de Krooneenden zijn Roerdompen ook een vaste gast geworden in Berkheide al laten zij zich wat minder makkelijk zien.

Manderijneend man, Rijnsoever 18/1/116 (Johan Westra)

Deze maand hebben we ook aardig wat stormen te voortduren gekregen, deze stormen zorgen voor een zeebanket voor de meeuwen, Drieteenstrandlopers en Steenlopers als de storm is gaan liggen. Met name met een oostenwind worden dan alle weekdieren aangespoeld en vreten de vogels zich overvol. Op 19/1 werden twee Bokjes met een aantal Watersnippen waargenomen op Lentevreugd.

Kanoet 1e winter, buitenwatering 23/1/16 (Peter van Duijn)

De Grote Zilverreigers die zich ophouden op Lentevreugd/Vliegveld/Klip kregen gezelschap van hun Kleine neefje vanaf de 21e. Met een beetje geluk is het mogelijk om met laag water een pleisterende Oeverpieper te zien en fotograferen op de begroeide basaltblokken van de buitenwatering. Op de 28e zaten twee Nonnetjes in Berkheide, een Kleine Bonte Specht bij de Muur, een Bosuil in de Ganzenhoek en de Bonte Kraai op Lentevreugd.

Kleine Zilverreiger, Lentevreugd 23/1/16 (Hugo Woudenberg)

Gelukkig konden we de maand nog een beetje goed afsluiten met een Taigaboomkruiper in de Ganzenoek, een Geelpoot- en Pontische Meeuw in de Binnenwatering en de Bonte Kraai op Lentevreugd. Het zal waarschijnlijk nog wel even door gaan met dit regenachtige weer dus waarschijnlijk moeten we voor de leuke soorten toch wachten tot het voorjaar.

Bonte Kraai, Lentevreugd 30/1/16 (Thea van Gogh)