Veel Zwarte Ooievaars over Katwijk!


Ergens is een blik Zwarte Ooievaars opengetrokken, want vanaf eind juli is het goed raak boven Katwijk. Waar decennialang een enkele Zwarte Ooievaar of een duo overtrekkend op een hete augustusdag met uitroeptekens werd geboekstaafd, is deze zomer het hek echt van de dam. De afgelopen week zijn zelfs (flinke) groepen gezien.

Zwarte Ooievaars (groep van 8 exx), 2 augustus 2014, Zanderij, Katwijk
Zwarte Ooievaars (groep van 8 exx), 2 augustus 2014, Zanderij, Katwijk
Zwarte Ooievaars (groep van 8 exx), 2 augustus 2014, Zanderij, Katwijk
Zwarte Ooievaars (groep van 8 exx), 2 augustus 2014, Zanderij, Katwijk
Zwarte Ooievaars (groep van 8 exx), 2 augustus 2014, Zanderij, Katwijk
Zwarte Ooievaars (groep van 8 exx), 2 augustus 2014, Zanderij, Katwijk

Zwarte Ooievaars houden in de broedtijd van grote, natte moerasbossen, ook wel ooibossen genoemd. Die hebben we in Nederland helaas niet meer, maar elders in Europa nog wel. Europees gezien doet de Zwarte Ooievaar het ook best goed. De soort broedt vooral in Oost-Europa, maar ook in delen van Zweden, Duitsland, Frankrijk en het Iberisch Schiereiland. De dichtstbijzijnde broedgebieden ten opzichte van Nederland bevinden zich in Duitsland (inmiddels 500 paren) en in Wallonië, België. De populaties kennen in deze landen een stijgende lijn, wat mede een reden moet zijn dat de Zwarte Ooievaar steeds vaker wordt gemeld in Nederland, en ook in Katwijk.

Zwarte Ooievaar, 16 augustus 2013, Zanderij, Katwijk
Zwarte Ooievaar, 16 augustus 2013, Zanderij, Katwijk

Zwarte Ooievaars zijn echte trekvogels, die overwinteren in Afrika, met name het oostelijk deel. Tijdens hun trektochten duiken ze in voorjaar en zomer ook boven Nederland op, zowel juveniele als adulte vogels. Er zijn twee duidelijk trekbanen over Nederland te onderscheiden: langs de westkust en over de hoge zandgronden in Midden- en Oost-Nederland. Regelmatig worden pleisterende vogels waargenomen, bijvoorbeeld in vennen of natte duinvalleien. Het aflezen van geringde vogels geeft belangrijke informatie. Uit die aflezingen blijkt dat de meeste Zwarte Ooievaars die in Nederland gezien worden uit Midden-Europa afkomstig zijn. Hierbij moet gedacht worden aan Duitsland en Tsjechië.

Zwarte Ooievaars, 24/25 juli 2012, Lentevreugd, Wassenaar
Zwarte Ooievaars, 24/25 juli 2012, Lentevreugd, Wassenaar
Zwarte Ooievaars, 24/25 juli 2012, Lentevreugd, Wassenaar
Zwarte Ooievaars, 24/25 juli 2012, Lentevreugd, Wassenaar

Op 31 juli 2014 werden 7 ex boven ons waarnemingsgebied (Katwijk aan den Rijn) opgemerkt. De vogels vlogen naar noord. ‘Eind juli’ ging er ook al een ex naar noord over dorp (de waarnemer noteert niets).

Daarna volgden al snel meerdere waarnemingen:

2 augustus – 8 exemplaren over Katwijk aan Zee naar zuid
5 augustus – 2 exemplaren over Katwijk aan de Rijn naar noord
7 augustus – 12 exemplaren over Berkheide naar zuid
8 augustus – 6 over de Varkevisserstraat naar zuid

De toename van de populaties in onze buurlanden doet vermoeden dat de soort begonnen is aan een opmars richting het westen. De afgelopen jaren zijn er in Nederland ook steeds meer voorjaarswaarnemingen gedaan, en er zijn in Limburg en Noord-Brabant meerdere meldingen van foeragerende vogels in het broedseizoen. Echter, er zijn in ons land nog geen territoriale activiteiten waargenomen. Het kunnen gemakkelijk overzomerende vogels zijn. Toch geven deze ontwikkelingen hoop voor de toekomst! Is er plek in Nederland voor de Zwarte Ooievaar? Dat zou zo maar kunnen. In de jaren tachtig is begonnen met natuurontwikkeling in het rivierengebied, bijvoorbeeld de Millingerwaard. Met een serieuze knipoog naar de Zwarte Ooievaar heet dit concept ‘Plan Ooievaar’. Het lijkt een kwestie van tijd. De veel zeldzamere Zeearend is het ook gelukt.

Maarten Langbroek (redactie Gijsbert van der Bent)

Foto’s: René van Rossum