Ledenavond Birdclub Katwijk


Aanstaande vrijdag 14 maart, op de bekende locatie De Roskam, is de laatste lezingavond van het seizoen van de Birdclub Katwijk.

Het is een zogenoemde ‘vogelaarsavond’, die niet wordt aangekondigd in de lokale en regionale media.

In de eerste helft zal Maarten van Kleinwee met zijn lezing “In de ban van de Ring” van alles uit de doeken doen over het ringen van meeuwen, het aflezen en terugmelden, en over wat er dan met de resultaten gebeurt.

De tweede helft, na de pauze, neemt Arjan van Egmond voor zijn rekening, met een lezing over herkenning van de kwikstaarten die we van het voorjaar kunnen verwachten in ons gebied. Niet alleen het verenkleed wordt onder de loep genomen, maar ook op geluid. Als voorbereiding voor het seizoen op telpost Berkheide!

De derde helft wordt traditioneel ingevuld aan de bar, met sterke verhalen…

Je bent welkom op vrijdag 14 maart om 20:00 uur, in De Roskam, Turfmarkt 2, Katwijk aan den Rijn. De entree is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt zeker gewaardeerd.

Kokmeeuwen
Kokmeeuwen