Reuring aan Zee


Ergens in augustus 2013 zal op het Katwijkse strand ongetwijfeld weer het muziekfestival Reuring aan Zee plaatsvinden, maar ook de laatste maand is er genoeg reuring aan zee. Het barst voor onze kust namelijk van de vogels. Eind november 2012 begon dat echt op te vallen. Op 28 november 2012 vlogen er onder meer 4.500 Zeekoeten en Alken (hoogstwaarschijnlijk vooral Zeekoeten) langs zeetrektelpost Savoy. De volgende dag (29 november) waren dat er zelfs 8.800; een nieuwe trektelpostrecord!

Het was die dagen in heel West-Nederland bal boven zee. Behalve bij Katwijk werden ook bij Noordwijk, Egmond, Castricum, Bloemendaal en Scheveningen duizenden Zeekoeten/Alken gezien. Diverse telposten noteerden nieuwe records. Zo meldde Nick van der Ham op 28 november 14.739 alk/zeekoeten die langs Camperduin vlogen; een nieuw dagrecord voor Nederland. Het oude record van 13.614 dateerde uit januari 2005. Www.natuurbericht.nl berichtte er over, en uiteraard ook Jelle van Dijk van de Noordwijkse club, die in zijn lange carrière als (vrijwel dagelijkse) zeetrekteller nog nooit zulke aantallen had gezien (hij noteerde er 7.378 ex op de dag van het Katwijkse record). De echt hoge aantallen koeten zijn vooral te zien in het eerste daglicht-uur. De vogels vliegen dan een eindje om het afdrijven in de nacht door wind en getij te corrigeren. In het Waddengebied en in Zeeland werden nauwelijks Zeekoeten gezien.

Behalve koeten zijn de afgelopen vijf weken op een aantal dagen ook honderden Roodkeelduikers, Futen en Drieteenmeeuwen gezien in en boven zee. 1.320 Roodkeelduikers voorbij Savoy op Nieuwjaarsdag is niet gek. Op zee zitten honderden Futen. En wat te denken van 3.346 Drieteenmeeuwen op 27 december 2012? Als krenten in de pap worden heel regelmatig Grote Zee-eenden gemeld, Kleine Jagers, IJseenden en zelfs Papegaaiduikers.

Zwarte Zee-eenden, niet zozeer viseters als wel schelpdiereters, laten het een beetje afweten voor Katwijk. Voor Noordwijk kwam Jelle van Dijk echter tot een groep van 2.750 op 13 december. Volgens Jelle foerageren de Zwarte Zee-eenden vooral op (jonge) Amerikaanse Zwaardschede. Altijd goed om zo’n groep dicht langs de kust met de telescoop af te scannen. Je weet nooit wat er tussen kan zitten! Maar ook zonder dwaalgast ertussen zijn dergelijke groepen al mooi en interessant genoeg.

Gijs van der Bent

De meeste koeten onder de noemer Alk/Zeekoet (ofwel AZ-tjes) zijn ongetwijfeld Zeekoeten, maar op deze foto toevallig een mooie Alk. Foto: René van Rossum
De meeste koeten onder de noemer Alk/Zeekoet (ofwel AZ-tjes) zijn ongetwijfeld Zeekoeten, maar op deze foto toevallig een mooie Alk. Foto: René van Rossum