SOVON atlasproject


Doe ook mee aan het atlasproject

Sovon

Geachte Sovon-teller,

Zoals u in Sovon-Nieuws nr. 2 van dit jaar heeft kunnen lezen gaan we vanaf 15 november van dit jaar van start met het nieuwe atlasproject. We nodigen u als Sovon-teller hierbij uit om één of meer atlasblokken te claimen op sovon.nl/vogelatlas.

De komende jaren (2012 – 2015) gaan honderden vogelaars op pad om alle 1674 atlasblokken die Nederland rijk is uit te kammen op broedvogels en wintervogels. Doet u ook mee? Na 15 jaar is het de hoogste tijd om de landelijke vogelbalans op te maken. Hoeveel Veldleeuweriken, Grutto’s en Scholeksters zijn er nog over? Is de huismussenstand wederom gehalveerd? Hoe snel gaat de kolonisatie van de Middelste Bonte Specht? Maar ook, overwinteren er eigenlijk nog wel Bonte Kraaien in ons land, net als 30 jaar geleden? En, hoe verloopt de toename van het aantal overwinterende Grote Zilverreigers? Allemaal vragen waarop we de komende drie jaar antwoorden op hopen te krijgen. U kunt daar aan bijdragen, heel graag zelfs!

Veldwerk en bureauwerk

De tellingen zijn bijna hetzelfde als tijdens de vorige atlasperiode (1998-2000) met de aanvulling dat nu ook de wintervogels geteld worden.In de bijgaande flyer staat de telopzet heel kort samengevat.

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de handleiding, veldkaarten en andere telbenodigheden. Deze zullen we in de eerste week van november mailen zodat u weet wat er precies van u verwacht wordt.

Het bureauwerk is wel gewijzigd ten opzichte van de vorige broedvogelatlas. De invoer van de gegevens zal, net als bij de andere Sovon projecten, geheel online gebeuren. Dus geen enveloppen en postzegels meer, maar alles digitaal.

Oude atlastellers kregen voorrang

De ‘oude’ atlastellers van de vorige atlasperiode hebben tot 1 september jl. de mogelijkheid gehad om hun oude atlasblok wederom te claimen. Op die manier zijn er al bijna 300 atlasblokken geclaimd door deze tellers. De resterende atlasbokken zijn op 1 september vrijgegeven zodat iedereen het atlasblok van zijn keuze kan claimen. Inmiddels staat de teller van het aantal geclaimde atlasblokken op bijna 500! Het gaat dus heel hard. Atlastellers die al hun blok hebben geclaimd, krijgen vanaf nu ook de mogelijkheid om zich eventueel voor nog een ander vrijgevallen atlasblok aan te melden.

Op sovon.nl/vogelatlas kunt u inloggen met uw Sovon-waarnemerscode en wachtwoord en het (groene) atlasblok van uw keuze reserveren. In een later stadium worden nieuwe pagina’s aan deze site toegevoegd om bijvoorbeeld de telgegevens in te kunnen voeren.

Heeft u vragen, suggesties of vragen, raadpleeg dan eerst de FAQ-pagina op sovon.nl/vogelatlas. Geeft die informatie onvoldoende antwoord op uw vraag, mail dan gerust naarsovon.nl/vogelatlasvogelatlas@sovon.nl.

Met vriendelijke groet,

Jouke Altenburg en Harvey van Diek

(Atlascoördinatoren)

P.s. Heeft u al een kijkje genomen op de gloednieuwe Sovon-site? Zie: www.sovon.nl