Paapje en Purperreiger op weg naar Afrika


Purperreiger

In de trekvogelwereld bestaat geen vakantie. De jongen zijn nog maar net uitgevlogen, of er staat al weer een trektocht voor de deur. Voor grote aantallen dagtrekkers over de Puinhoop is het nog iets te vroeg (al zullen er al wel Gele Kwikstaarten en zwaluwen te zien zijn), maar in het veld merken we ook in Katwijk dat er ’s nachts al flink wat beweging zit in de lucht. Dat merken we onder meer aan het Paapje, dat de afgelopen week al her en der is gemeld. Tot twintig jaar geleden was het Paapje broedvogel van Berkheide. Als we nu een Paapje zien in en rond Katwijk dan weten we: doortrekker. In het voorjaar kunnen we op doortrek, vooral in mei, ook de fraaie mannetjes zien. In het najaar zien we vooral jonge vogels. En misschien ook wel adulte, maar die zijn nu bijna niet van de onvolwassen vogels te onderscheiden.

Paapje

Het Paapje heeft een groot verspreidingsgebied ten noorden en oosten van Nederland, en is op doortrek van en naar de tropische winterkwartieren in onze contreien zeker niet zeldzaam te noemen. Dit jaar werd het eerste Paapje al op 9 augustus gemeld, op Lentevreugd. Paapjes houden van ruig en een beetje vochtig terrein, en dat vinden ze zeker op Lentevreugd. Daarna werden er steeds maximaal twee gemeld van Lentevreugd, maar ook uit Berkheide en het Wantveld. Dinsdag 14 augustus werden er zelfs 15 gemeld van Lentevreugd.

Die dag zat er een Bonte Vliegenvanger in het Panbos; ook een doortrekker. De Waterrietzangers van Lentevreugd houden ons al sinds 27 juli bezig. Van de ringbaan in Meyendel kwamen het weekend van 11-12 augustus enthousiaste geluiden over vangsten van Sperwergrasmus en Struikrietzanger. Gijsbert Twigt zag op 12 augustus zelf een Sperwergrasmus in Berkheide. Het is duidelijk: het kan begin augustus al lonen bosjes en veldjes te kloppen. En de roofvogelwereld is ook in beweging, gezien de meldingen van onder meer Visarend, Blauwe Kiekendief, Zwarte Wouw en Wespendief.

Purperreiger

En wat te denken van de Purperreiger?! Al snel na het broedseizoen trekt deze soort naar Afrika, en dan doen met name de jonge, van de Nederlandse broedkolonies uitwaaierende vogels ook wel eens Katwijk aan. René van Rossum merkte bij zijn foto op de website www.dutchbirding.nl terecht op dat in het najaar een Purperreiger in Katwijk zeldzamer is dan een Waterrietzanger! Er gaan jaren voorbij dat we geen Purperreiger zien tijdens de nazomertrek. Dit jaar is het wel raak. Een onvolwassen vogel werd op 27 juli gemeld (en gefotografeerd) van Lentevreugd. Sindsdien wordt een/de vogel regelmatig gemeld; niet alleen van Lentevreugd, maar ook van de weilanden boven vliegveld Valkenburg. Een buitenkansje voor ons Katwijkers!

Tekst: Gijsbert van der Bent
Foto: Paapje, 13 augustus 2012, Lentevreugd (René van Rossum)
Foto: Purperreiger, 14 augustus 2012, Mient/Kooltuin (René van Rossum)