Kleinste Jagers aan de kust en in het binnenland


Zeetrekseizoen spetterend van start

Kleinste Jager
Kleinste Jager (juveniel), 26 augustus 2012, vanaf Savoy (René van Rossum)

Afgelopen week kwamen er vanuit het hele land meldingen binnen van langstrekkende Kleinste Jagers. Vanuit het hele land? Jazeker! Hoewel je jagers voornamelijk aan de kust zou verwachten werden er op meerdere telposten in het binnenland enkelingen en zelfs groepjes juveniele Kleinste Jagers gemeld. Het aantal waarnemingen aan zee viel erbij in het niet. Dat konden wij als kustvogelaars natuurlijk niet laten gebeuren. De westerstorm op zondag 26 augustus was een goede gelegenheid om de natuurlijke orde te herstellen.

Kleinste Jager
Kleinste Jager (juveniel), 26 augustus 2012, vanaf Savoy (René van Rossum)

Maar liefst drie juveniele Kleinste Jagers passeerden de telpost Savoy. De eerste vogel vloog dichtbij (en landde zelfs even op het strand), maar was eigenlijk al voorbij toen-ie opgepikt werd. Vogel nummer twee maakte de sterns het leven aardig zuur en dobberde ook regelmatig op het water, maar de afstand was groot. Driemaal is echter scheepsrecht. Al ver voordat de derde Kleinste Jager daadwerkelijk langs kwam hadden we ‘m reeds in de smiezen. Het beest draaide wat boven het strand en ging zelfs even boven de zeereep hangen, alvorens fraai dichtbij te passeren. Perfect, zo hoort het!

Kleinste Jager
Kleinste Jager (adult), oktober 1988, Uitwatering (René van Rossum)

Er zijn jaren dat er nauwelijks Kleinste Jagers gezien worden in Nederland. En er zijn jaren dat deze zeldzaamste van de vier jagersoorten invasieachtig voorkomt. Dit jaar lijkt zo’n jaar te worden. Profiteer ervan, want een waarneming van zo’n sierlijke Kleinste Jager blijft altijd een buitenkansje. Er worden nu vooral jonge vogels gemeld, maar in het najaar zijn adulte vogels (zelfs nog met lange staartpennen) ook altijd mogelijk.

De Kleinste Jagers waren niet de enige echte zeevogels vandaag bij Katwijk. Er werden vanaf trektelpost Savoy ook al twee Grauwe Pijlstormvogels, een Vale Pijlstormvogel en een Noordse Stormvogel gezien. Van elders uit het land werd een heel scala aan zeevogelsoorten gemeld. Het najaar is ook boven zee losgebarsten.

Tekst: Ben Wielstra