Jagers


Deze week met de wind uit het ZW tot NW kwamen er weer veel ‘jagers’ langs. De talrijkste was, zoals gewoonlijk, de Kleine Jager met 10-tallen per dag. De Middelste Jager en de Grote Jager werden ook diverse malen waargenomen. Alleen de Kleinste Jager is nog niet gelukt bij Katwijk dit najaar, terwijl er bij diverse andere zeetrekposten toch aardig wat werden gezien. Maar het najaar is nog niet voorbij…

Kleine jager
Kleine jager

Kleine jager
Kleine jager

Kleine jager
Kleine jager

Middelste jager
Middelste jager

Foto’s: RenĂ© van Rossum