Casarca


Op zaterdag 21-03 was er een adult man Casarca aanwezig bij de vijver langs de weg van Katwijk naar Panbos.

De vogel zat alleen op de kant en liet zich goed fotograferen. Toen hij opvloog landde hij op het dak van een barak naast een Nijlgans. Het is afwachten of deze vogel ook hybrides voortbrengt zoals de hybride Casarca x Nijlgans die regelmatig wordt waargenomen in de omliggende polders. Casarca’s worden veel gehouden in watervogelcollecties. Deze vogel was echter ongeringd. In de randmeren van het IJsselmeer kunnen in augustus ruiende groepen Casarca’s worden waargenomen van vermoedelijk wilde herkomt.