Landkaartje


Staan we aan de vooravond van de verovering van Katwijk door het Landkaartje? In grote delen van Nederland is dit een algemene dagvlinder, maar bij ons dus duidelijk niet. Dat kan razendsnel veranderen. Kijk maar naar het Bont Zandoogje. Die zitten werkelijk overal, terwijl je de voorheen zo algemene Kleine Vos nergens meer ziet (ik tenminste niet). Het Landkaartje zal het waarschijnlijk rustiger aan doen. In Meijendel zaten ze altijd al, maar de definitieve stap richting Katwijk is blijkbaar een hele zware. Op maandag 2 juli 2007 zag ik in het Panbos mijn eerste Landkaartje (zomervorm) voor Katwijk en omstreken. Ik kan me niet herinneren er vroeger ooit een gezien te hebben in Katwijk. Er was dit jaar al een hele vroege waarneming op 22 april op Lentevreugd. Dat zal de voorjaarsvorm zijn geweest, die er geheel anders uitziet dan de zomervorm. Op 27 juni werd ook een Landkaartje gezien, langs de N 206, waarschijnlijk al de zomervorm, al wordt dit niet vermeld door de waarnemer. In de literatuur staat globaal voor de voorjaarsvorm 10 mei-10 juni, en voor de zomervorm 11 juli tot in begin september. Alle voornoemde data vallen dus buiten deze periodes, maar dat kan aan het tropische voorjaar liggen.

Arjan den Hollander meldt dat er in de jaren negentig altijd wel een aantal exemplaren (4-5) zat bij de achteringang van Panbos. Hij zag overigens afgelopen weekend (1 juli) drie Landkaartjes achter de Van den Berghstichting, Noordwijk. Ik vond in ieder geval geboekstaafd waarnemingen van 22-7-1994 uit de Wilbert (Casper Z. uiteraard), van 3 mei 2004 bij het Zwarte Pad en van 14 mei 2006 van Lentevreugd. Arjan van Egmond meldt echter prompt dat ook hij ‘in het verleden met Casper meerdere malen Landkaartjes bij de achteringang van Panbos’ heeft gezien. Erg stabiel is dat voorkomen dan niet geweest, want van recente jaren ontbreken waarnemingen. Misschien dat daar de komende jaren verandering in komt.

Toevallig heeft de gemeente Katwijk een project lopen dat Landkaartje wordt genoemd. Uit de koker van Stichting Duinbehoud kwam het idee dat diersoorten van de kust die zich door klimaatveranderingen uitbreiden naar het noorden (of naar het zuiden) geen barrières moeten ondervinden. Onze zeedorpen zijn zulke barrières. Plan Landkaartje moet in Katwijk de noodzakelijk groene corridors maken voor vlinders en ander gedierte met uitbreidingsplannen. Een van de beoogde corridors is de zeereep van de Boulevard, die nu denk ik al als zodanig functioneert. Anderen zijn de N 206 (de bermen uiteraard) en de route Cantineweg-Koningin Julianalaan-Rijnsoever. Beplanting zal hier enigszins aangepast worden aan de eisen van de migrerende soorten. Ook in Noordwijk en Den Haag zijn ze bezig met corridors. Nu is het Landkaartje een zeer mobiele soort, dus die komt er zonder corridors ook wel. Maar toch. Gezien de ontzettende moeite die het Landkaartje blijkbaar heeft met de definitieve sprong van Meijendel naar Berkheide/Katwijk helpen alle kleine beetjes.

Tekst en foto’s Gijsbert van der Bent