Wespenspin in Lentevreugd


Foto Casper Zuyderduyn

De Wespenspin is een recente nieuwkomer voor de Nederlandse fauna. Hij heeft een voorkeur voor heidevelden en ruige graslanden. Met een maximale lichaamslengte van 2 cm en lange poten is het een van de grootste spinnen in Midden-Europa. In Nederland werd de Wespenspin voor het eerst vastgesteld in 1980 in Zuid-Limburg en sindsdien is de soort aan een gestage opmars bezig, als gevolg van een warmer klimaat. Voor zover ik weet is dit de eerste waarneming voor ons gebied.

Tekst en foto: Casper Zuyderduyn