Dwerggors


Op zondag 26 februari ontdekte Peter Spierenburg een fraaie Dwerggors op ‘s Gravendijk. De vogel werd bevindt zich op braakliggend land langs de Zwarte Weg net ten zuiden van industrieterrein Gravendijck. Dit is tegenover de ESTEC en net ten noorden van een manege Paridon. De vogel bevond zich in een groepje Rietgorzen en Ringmussen.
Ook op 27 februari was de vogel nog aanwezig. Voor verdere info zie de waarnemingenrubriek.

Foto: Rene van Rossum