Overzomerende Grote Burgemeesters


Op deze foto’s, vanochtend gemaakt te Langervelderslag, poseert een Grote Burgemeester die eerder vanochtend ook al het Katwijkse strand onveilig maakte. De vogel in kwestie duikt al het gehele jaar zo nu en dan op rond de binnenwatering, maar lijkt nooit lang te willen blijven zitten.

Grote burgemeester

Het Katwijkse dier is een 1e zomer vogel, terwijl de Scheveningse vogel een 2e zomer vogel betreft. De Scheveningse Burgemeester heeft een lichte iris, de snavelpunt is nog slechts vaag aanwezig en er komen al wat grijze dekveren bij dit beest door. Toch begint ook “onze” vogel zo zoetjes aan wat van deze kenmerken te ontwikkelen, wat er op duidt dat dit beestje toch ook een jaartje ouder wordt.

Een overzomerende Grote Burgemeester in onze omgeving is op zijn minst apart te noemen, maar dit jaar overzomeren er dus zelfs twee exemplaren aan de Zuid-Hollandse kust!Wie er echt bij wil horen gaat natuurlijk proberen om ook de Scheveningse Grote Bur in Katwijk te zien.

Als klap op de vuurpijl kwam er vanmorgen langs Langervelderslag ook nog eens een Vale Pijlstormvogel (Puffinus mauretanicus) langsgevlogen! Deze soort, wiens verschijning en schaarsheid onlangs nog werden geprezen in het forum van deze website, is ongetwijfeld ook langs het Katwijkse gevlogen (ondergetekende was toen al verveeld naar huis teruggekeerd!). Nog een reden dus om ook in de zomermaanden de kust in de gaten te houden.

Foto’s: Jan Wierda. Tekst: Ben Wielstra