Lid worden van Vogel- en Natuurclub Katwijk
 
  Ornithologisch Jaarverslag 2014

In het laatstverschenen nummer van De Duinstag, het in april 2014 verschenen 'Jaaroverzicht 2013', werd al aangekondigd dat wij met dit alom vermaarde vogelblad een andere koers zouden gaan varen. In plaats van drie nummers per jaar gaan wij ons voortaan beperken tot een enkel nummer. Maar dat is dan wel een extra fraai, dubbeldik jaaroverzicht!

Op onze website www.birdclubkatwijk.nl kunt u aan de hand van de waarnemingen en regelmatig (korte) redactionele berichten bijhouden wat er zich op vogelgebied in en om Katwijk afspeelt. Op deze manier kunnen wij als Vogelclub Katwijk beter inspelen op de actualiteit. Bovendien liggen de kosten van digitale berichtgeving veel lager.

Voor het Jaaroverzicht pakken we dus nog wel groot uit. Op dit moment zijn de samenstellers druk bezig om de teksten voor dit nummer te schrijven, en is het selectieproces voor de foto's in volle gang. We hopen het 'Jaaroverzicht 2014' eind februari/begin maart gereed te hebben. Met zoals u gewend bent veel fraaie foto’s en gedegen soortteksten.

Om de glossy 'Jaaroverzicht 2014' in bezit te krijgen hoeft u alleen maar een bedrag van 10 euro (meer mag altijd!) over te maken op Bankrekening NL93 RABO 0391 8444 31, ten name van 'Vogelclub Katwijk'. Dit geldt ook voor de abonnees die ooit een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven! Wij maken namelijk geen gebruik meer van deze faciliteit Het is voor een correcte toezending van De Duinstag van essentieel belang dat u op de overschrijving uw naam, adres en woonplaats noteert, aangezien bankafschriften die niet (meer) standaard vermelden.

Wij hopen dat u net zo halsreikend uitkijkt naar het nieuwe jaarnummer als wij, en dat we uw bijdrage binnenkort op onze rekening bijgeschreven zien.


Voor het laatste nieuws en meer informatie verwijzen wij u graag naar ons clubnieuws.
Let tevens op onze aankondigingen via de lokale media.

Birdclubkatwijk
 
 
 
Ornithologisch Jaarverslag 2014
 
Lees7-2-2015
  

 
Droomcruise voor de vogelaar
 
Lees30-1-2015
  

 
Storm met Frapo
 Aangewaaid!
Lees25-12-2014
  

 
 Klik hier voor het archief