Ondergelopen bollenland in de Duin & Bollenstreek 2017


In de (na)zomer worden er in de regio Duin & Bollenstreek bollenvelden onder water gezet om de zogenoemde “Aaltjes”te bestrijden. Deze ondergelopen veldjes hebben een grote aantrekkingskracht op waad- en watervogels. Vooral velden die in een open landschap liggen kunnen ware trekpleisters zijn voor m.n. steltlopers. In het verleden hebben deze veldjes leuke vogelsoorten opgeleverd: Blonde Ruiter, Gestreepte Strandloper, Grauwe Franjepoten, Lachsterns, Reuzensterns etc.

Om deze veldjes in kaart te brengen worden deze a.d.h.v. de kaart in beeld gebracht. Ondergelopen bollenvelden die nog niet in kaart zijn gebracht ontvangen wij ook graag, menno at birdclubkatwijk.nl, liefst met een korte beschrijving van de ligging en situatie

Oosterduinen, Noordwijkerhout ! Langs de paralelweg van de N206 liggen twee zeer geschikte ondergelopen bollenvelden. Op 14/7 stond er nog redelijk wat water waardoor er veel meeuwen en sterns aanwezig waren maar als het water wat zakt wordt het zeker aantrekkelijk voor steltlopers, hou ook de naastgelegen geploegde velden in de gaten waar vogels rusten. Beide velden hebben een grote potentie, in juli voor Lachsterns en later ook voor steltlopers.
Carolus Clusiuslaan, Teylingen. Langs de doorgaande provinciale weg, omringd door bos en struiken, daardoor minder interessant voor steltlopers. 28/6 waren er iig 12 Lepelaars aanwezig en wat grondeleenden en Canadese Ganzen.
Lentevreugd, Wassenaar. Grote plas heeft brede drooggevallen oevers en de plassen op zuidelijke deel staan droog. Dit heeft een grote aantrekking op steltlopers oa Kleine Plevieren, Kieviten en diverse ruiters.

Let op! Het wordt niet altijd op prijs gesteld als je bij iemand op het erf gaat staan, vraag indien mogelijk altijd toestemming! Zet auto zodanig neer dat deze geen hinder vormt voor het overige verkeer en hou er altijd rekening mee dat een kweker alle tijde zijn land op moet kunnen dus blokkeer geen paden en/of inritten.


Kemphaan op ondergelopen bollenland (foto René van Rossum)