Highlights februari 2017


We pakken de draad weer op en zullen de maandverslagen van de nog ontbrekende maanden ook t.z.t. publiceren maar hierbij alvast het maandoverzicht van februari 2017.

Uiteraard beginnen we de eerste dag van de maand met burgemeesters. Op 1/2 zat er een vogels op het noorderstrand waar ook twee Pontische – en een Geelpootmeeuw werden gemeld. Telpost Berkheide werd ook al weer in gebruik genomen en hier vlogen 10 Kleine Rietganzen over en jubelde een Boomleeuwerik het voorjaarstrekseizoen in op 2/2. Op het Valkenburgse Meer verbleef nog altijd een Roodhalsfuut en de andere long-stayer de Bonte Kraai werd ook weer gemeld. De Grote Burgemeester kreeg deze dag nog kort bezoek van een Kleine Burgemeester beide werden de gehele maand regelmatig waargenomen in de omgeving van de buitenwatering. Een Nonnetje werd gezien op het Valkenburgse Meer en in Berkheide waar ook twee Houtsnippen werden opgestoten.

Roodhalsfuut, Valkenburgse Meer (Henk Eldering)

Op 3/2 werd naast de Roodhalsfuut, Nonnetje ook een Topper gevonden op het Valkenburgse Meer, de Rietgorzen begonnen hier ook al hun territorium te claimen met 15 ex. In de Ganzenhoek kroop een Kleine Bonte Specht door de boomkruinen en in de Ommedijkse Polder werden twee Raven gezien. op 4/2 werd een tweede Roodhalsfuut op het Valkenburgse Meer waargenomen waar ook een Pontische Meeuw werd gezien, Casper Zuyderduyn ontdekte in de Bergstichting een Taigaboomkruiper die hier de gehele maand zich fraai liet bekijken. Op 5/2 werd een Bokje opgestoten van Lentevreugd waar ook twee Waterpiepers aanwezig waren.

Taigaboomkruiper, Bergstichting (Sjaak Schilperoort)

Een Velduil en een Blauwe Kiekendief vlogen op 6/2 boven Lentevreugd en bij de Golfbaan Rozenstein zat een Nonnetje in de vijver. Een Ransuil was op 8/2 aanwezig bij De Mient en op 9/2 werden vijf Wilde Zwanen geteld op het Grote Meer in Berkheide. Op 10/2 kon je een leuke rondje maken in de regio met 2 Dwerggorzen bij Noordwijk, de Siberische Taling bij Noordwijkerhout, de Taigaboomkruiper van de Bergstichting, 2 Roodhalsfuten, Nonnetje en Topper op het Valkenburgse Meer, Burgemeesters, Pontische en Geelpootmeeuw op het strand, Raven en Bonte Kraai op Lentevreugd en Kleine Bonte Specht bij de Ganzenhoek. De Sneeuwval bracht een Grote Gele Kwikstaart mooi voor de lens in Rijnsoever en 3 Sneeuwgorzen bij hotel Savoy.

Grote Gele Kwikstaart, Rijnsoever (Siebe Wiersma)

Een IJseend vloog op 14/2 naar noord over zee en 7 Wilde Zwanen waren aanwezig bij het Jan Parlebos. Twee Kleine Barmsijzen waren op 15/2 aanwezig in de Ganzenhoek en op Lentevreugd vloog een Bokje op waar ook een Raaf over vloog. Op 17/2 vloog een Appelvink over de Wassenaarse Slag en werd een Roerdomp gezien in Berkheide waar ook een Slechtvalk over vloog. Op 19/2 nam het aantal Kleine Mantelmeeuwen toe in de Binnenwatering waar ook de Kleine Burgemeester zich kwam oppoetsen, op de 21e was hier ook een Kanoet aanwezig. Op 24/2 vlogen 15 Kraanvogels over Valkenburg naar noord en op 28/2 nog een exemplaar.

Kleine Burgemeester, Buitenwatering (Annelies Marijnis)