Highlights oktober 2016


Oktober is de meest spannende maand van het jaar. Niet alleen is de kans op zeldzaamheden het hoogst maar ook kunnen recordaantallen op de telposten overtroffen worden. Hoogtepunten van deze maand:

Bladkoning 1ekj Coepelduynen (Peter van Duijn)

68 Bladkoningen (kunnen er een paar meer of minder zijn ;))
1 overvliegende Dwerggors over de Puinhoop en mogelijk ook 1 over Lentevreugd
1 Siberische Tjiftjaf in de Ganzenhoek
1 Bruine Boszanger op Lentevreugd
1 Taigaboomkruiper tp Willem van den Berghstichting
1 overvliegende Roodmus
1e kj Steppekiekendief aanwezig op Lentevreugd, mogelijk zelfs twee vogels en nog een mogelijk exemplaar langsvliegend.

Een Zomertortel, drie IJgorzen en een “late” Duinpieper vlogen op 1/10 langs de Puinhoop, deze dag werd ook het telpostrecord van Grote Gele Kwikstaart verpletterd: 114! Een Roodkeelpieper vloog deze dag over het dorp, een Bokje werd opgestoten op Lentevreugd, in de Ganzenhoek zat een Kleine Bonte Specht en Peter van Duijn wist een gekleurringde Tapuit vast te leggen welk op Helgoland was gerind en op Groenland uit het ei is gekropen.

Groenlandse Tapuit, 1e kj Coepelduynen (Peter van Duijn)

De dag erna was het goed toeven bij Savoy met een langsvliegend Vaal Stormvogeltje, 30 Jan-van-Genten, 1 Grote en 3 Kleine Jagers. Op 3/10 vloog een Grote Pieper over de Ganzenhoek en 4 Baardmannen over de Koffietent. Een Rode Wouw, twee Beflijsters en een mogelijke Steppekiekendief vlogen op 4/10 langs de Puinhoop en een roepende Roodkeelpieper over de Coepelduynen. Op 4/10 werden ook 26 Atalantas langstrekkend geteld langs de Puinhoop, de dag ervoor kwamen ook al in de avondschemering 27 Atalantas binnen een half uur vanuit zee vliegend.

Rode Wouw, 1e kj over de Puinhoop (Luuk Punt)

Een Velduil vloog op 5/10 over de Puinhoop, in de Ganzenhoek dook een Kleine Bonte Specht weer op en over de Friese Wei vloog een Roodkeelpieper. Een Zwartkopmeeuw was op 7/10 aanwezig in de Binnenwatering, vloog er een Velduil over de Puinhoop die ook kort ter plaatse zat in het Ridderpark en werden er in de Coepelduynen 4 Beflijsters waargenomen.

1e kj Beflijster in de Coepelduynen (Jaap Engberts)

Op 8/10 vloog een Grote Pieper over de Puinhoop, waar ook 7 Baardmannen kort aanwezig waren, en leverde de struinende vogelaars in de Coepelduynen een dode Kerkuil, 2 Beflijsters, 1 overvliegende Roodkeelpieper en Europese Kanarie op. Op 9/10 werd aan het eind van de telling een overvliegende Dwerggors opgemerkt over de Puinhoop en waren er 5 Beflijsters aanwezig in Berkheide (3) en de Coepelduynen (2). Een fraaie Klapekster was op 11/11 aanwezig in zuidelijk Berkheide en werden er ook aardige aantallen dootrekkende Kruisbekken deze maand opgemerkt evenals een groep van 35 in de Ganzenhoek.

Klapekster 1e kj tp bij telpost Berkheide (Teus Luijendijk)

Op 14/10 vloog een Raaf over Berkheide en een Strandleeuwerik over de Berghstichting. Op 15/10 vloog een Visarend over Lentevreugd, een Rode Wouw over meerdere plekken in het waarnemingsgebied richting noord, een Velduil opgestoten in de Coepelduynen waar ook een mogelijke Siberische Boompieper over vloog. Deze dag werd ook door Thea van Gogh een eerste winter vrouw Steppekiekendief gefotografeerd. Tot en met de 30e werd er, met enkele dagen van afwezigheid, elke dag wel een juveniele vrouw Steppekiekendief gezien die er ook in het rietveld ging slapen.

Steppekiekendief, 1e kj vrouw op Lentevreugd (Rene Alberts)

Op 16/10 stonden waarnemers op de Steppenkiekendief te wachten toen er een Koereiger aan kwam vliegen en op Lentevreugd landde om daar zich vol te proppen met kikkers. De vogel verbleef tot en met 23/10 op of rondom Lentevreugd en maakte soms ook uitzwervingen richting de polders bij het Valkenburgse Meer. Het doorkruisen van de Coepelduynen leverde de 16e een opvliegend Bokje en Velduil op. Op 17/10 vlogen over de Puinhoop een Europese Kanarie, 4 IJsgorzen en 2 Grote Piepers. De dag erna waren er op Lentevreugd 2 Grote Piepers, 1 Bokje en 1 Velduil aanwezig. op 19/10 vlogen drie Middelste Jagers over zee. Vanaf het dijkje op Lentevreugd werd een roepende Bruine Boszanger ontdekt in het bramenstruweel, een Siberische Tjiftjaf in de Ganzenhoek, vloog een Grote Pieper en twee IJsgorzen over de Coepelduynen en vloog er over Lentevreugd ook nog een mogelijke Dwerggors. Een Grote Pieper en een Europese Kanarie vlogen op 24/10 over de Puinhoop. Een Pestvogel vloog op 26/10 over Lentevreugd en de dag erna een exemplaar over het Zwarte Pad. Een Ruigpootbuizerd was aanwezig in noordelijke Berkheide op 28/10 en vloog een Sneeuwgors over het Coepelduyn.

Koereiger op Lentevreugd (Johnny van der Zwaag)

Op 29/10 was een Taigaboomkruiper aanwezig in de Willem van den Berghstichting, vloog een Pestvogel over de koffietent, een Roodmus over de Vrieze Weide, een Grote Pieper over de “Kleine Maasvlakte” en waren er 8 Baardmannen aanwezig op Lentevreugd. Op 30/10 gingen er 8 Waterpiepers op Lentevreugd slapen. Een Velduil gaf samen met een Sperwer een mooie luchtshow boven de Coepelduynen op 31/10 en werden 2 Bokjes op Lentevreugd gezien.

Velduil en Sperwer in een luchtgevecht, Coepelduynen (Rene van Rossum)