Highlights september 2016Wespendief juveniel, Valkenburgse Meer (Rob Floor)

Een Porseleinhoen was op de eerste dag van de maand nog aanwezig bij het Valkenburgse Meer waar ook een fraaie juveniele Wespendief over vloog, op deze dag werd een Draaihals kort gezien op de Zanderij. De Wespendief en Porseleinhoen werden ook op 2/9 weer waargenomen en vier(!) Raven in de Ommedijkse Polder. Op 4/9 was er leuke zeetrek waar te nemen met o.a. vier Morinelplevieren, een Noordse Pijlstormvogel, vijf Grauwe Pijlstormvogels, een Kleinste Jager en een Zwartkopmeeuw. De dag erna was ook productief met een Reuzenstern en nog een Kleinste Jager. Op 6/9 vloog een Visarend over zee en een Smelleken over de Puinhoop en jaagde een ander exemplaar in de Coepelduynen op Graspiepers.

Visarend, man jagend boven zee (Rene van Rossum)

Een roepende Morinelplevier wist zich van een zichtwaarneming te onthouden terwijl die over de Puinhoop trok op 7/9. Op 8/9 vloog een Visarend over zee en een Wespendief over de Kooltuinweg. 9/9 vlogen twee Purperreigers zuid over zee en op 10/9 werd een jagende juveniele Roodpootvalk ingevoerd bij het Guytendel in de Coepelduynen. Op 11/9 vloog een Purperreiger richting noord over Katwijk a/d Rijn en een vrouwtje Blauwe Kiekendief was aan het jagen boven Lentevreugd en vloog er een Wespendief over ‘s Gravendijk. Een Velduil was op 12/9 aanwezig in de zeereep van de Coepelduynen. Een Duinpieper vloog op 13/9 over de Puinhoop. Een adult en bedelende juveniele Reuzenstern vlogen op 14/9 langs de Puinhoop waar ook een Zomertortel en Duinpieper over vloog.

Reuzensterns, adult met een bedelend jong (Rene van Rossum)

De dag erna vloog er nog een Zomertortel langs de Puinhoop en zat er in het eerste licht een Ransuil op de telpost. Vanaf de Puinhoop werd op 16/9 een Visarend, drie Parelduikers en een Duinpieper langstrekkend gezien. Een VALE PIJLSTORMVOGEL vloog op 17/9 over zee evenals twee Parelduikers en over de Kooltuinweg vloog een Wespendief op weg naar zijn overwinteringsoord net als een Koekoek die strak naar zuid over Lentevreugd vloog. Een Duinpieper vloog op 19/9 over de Puinhoop. Bij hotel Duinoord werd een Kleine Bonte Specht en een overvliegende Duinpieper gezien op 20/9. Een Velduil werd opgestoten uit de Zeereep en over de Puinhoop vloog een Grote Pieper, een IJsgors en vloog er een Sperwergrasmus langs die inviel in de Zeereep. De eerste Bladkoning van het seizoen werd op 21/9 waargenomen in het Ridderpark, onderstaand een opsomming van de waarnemingen voor september:
21/9 1 Ridderpark
22/9 1 Ridderpark
24/9 1 Coepelduyn
25/9 2 Willem van den Bergh
27/9 3 Valkenburg, Ridderpark en de Puinhoop
28/9 3 Ganzenhoek (2) en De Wilbert
29/9 1 Ridderpark
(totaal 12)

Bladkoning in de Ganzenhoek (Peter Lindenburg)

Een Visarend vloog op 22/9 over de Buitenwatering en een IJsgors over de Coepelduynen. Twee Grote Piepers waren op 24/9 ter plaatse in de Coepelduynen, waar een Slechtvalk en een Smelleken over vlogen, en een Grote Pieper vloog over de Puinhoop waar ook een Duinpieper over vloog. Twee IJsgorzen vlogen op 25/9 over de Puinhoop. Maar liefst 395 Lepelaars vlogen op 26/9 naar zuid.

Lepelaars op trek (Rene van Rossum)

Zeker vier en mogelijk zelfs zes Roodkeelpiepers vlogen op 27/9 over de Puinhoop en Buitenwatering, over de Puinhoop vlogen ook nog bij elkaar vijf IJsgorzen.

IJsgors over de Puinhoop (Rene van Rossum)

De dag erna sloeg het weer om met een WZW6-8bft was de namiddag aardig productief met 13 Grauwe Pijlstormvogels, drie Middelste Jagers, een Grote Jager en werden er twee Vale Pijlen geclaimd. Op 30/9 was een Grote Pieper aanwezig voor telpost Savoy en werd een Bokje opgestoten op Lentevreugd.