Highlights juli 2016


Juli is standaard een kalme maand (mogelijk dat daardoor het verslag ook achterop is geraakt ;) ) met weinig beweging. Echter komt de steltlopertrek deze maand wel al aardig op gang en pakte we toch een Zwarte Ooievaar mee en een Snor op Lentevreugd is toch echt zeldzamer dan een Waterrietzanger in Katwijk!

De eerste trekbewegingen zijn ook waar te nemen, zo vlogen er drie Kruisbekken over Rijnsburg op 3/7. OP 4/7 vlogen er drie Wespendieven over de Watertoren. Naar alle waarschijnlijkheid heeft er een paartje Europese Kanaries nabij hotel Duinoord gebroed, op 5/7 werden er drie vogels waargenomen. Op 7/7 werd de eerste juveniele Geelpootmeeuw van het jaar gezien in de Binnenwatering.
Kruisbekken zaten op 8/7 in de Ganzenhoek en twee dagen later vlogen er 21 Kruisbekken over de Coepelduynen. Een Regenwulp vloog in de nacht van 11/7 over de Zanderij en ook werden er vele Oeverlopers ‘s nachts overtrekkend gemeld in deze maand. Op 14/7 werd een Grauwe Vliegenvanger in de Ganzenhoek gezien, de volgende dag zaten er twee vogels, en vloog er over Berkheide een Wespendief. Op 15/7 werd een mannetje Rouwkwikstaart in de Binnenwatering waargenomen. Een Zwartkopmeeuw vloog over Katwijk aan de Rijn op 17/7, een dag erna vloog er ook een adult over zee. Een Kleine Plevier liep in de Binnenwatering op 18/7 en waren er op Rijnfront nog twee aanwezig waar ook een Groenpootruiter aanwezig was.

12 Kruisbekken werden waargenomen in de Ganzenhoek op 19/7 en een Spotvogel bij het Valkenburgse Meer. Een Zwartkopmeeuw en twee Ooievaars waren ter plaatse in de polders rondom het Valkenburgse Meer op 22/7 en over de Zanderij vloog een Wespendief. Een Zwarte Ooievaar vloog over de Rijnsoever op 23/7, een Wespendief over Katwijk aan de Rijn en op Lentevreugd werd een Grote Zilverreiger en drie Lepelaars waargenomen.

Zwarte Ooievaar, juveniel over de Rijnsoever (foto Peter van Duijn)

Wespendief, adult man over Katwijk aan de Rijn (foto Rene van Rossum)

Een vroege Rotgans vloog op 24/7 over strand en over Katwijk aan de Rijn vloog een Wespendief en 12 Kruisbekken. Een juveniele Purperreiger werd op 25/7 ontdekt in de Zonneveldspolder en op Lentevreugd zaten drie Lepelaars, een Grote Zilverreiger en een Groenpootruiter. Een echte zeldzaamheid voor Katwijk werd op 26/7 op Lentevreugd gezien, een Snor en helaas geen Waterrietzangers dit jaar.

Lepelaars, juveniel (links) en adult (rechts)op Lentevreugd (foto Thea van Gogh)

Snor, 1e kj op Lentevreugd (foto Rene van Rossum)

De eerste Grote Gele Kwikstaart van het seizoen werd overvliegend gezien op 27/7 over de Zanderij. Op 29/7 vloog een Dwergstern over zee naar zuid. Een juveniele Zwartkopmeeuw vloog op 30/7 over de Binnenwatering. Een juveniele Boomvalk werd jagend gezien boven Panbos op 31/7 en een Kleine Bonte Specht werd opgemerkt bij de Wassenaarse Slag.