Highlights Augustus 2016


Augustus, de maand waarin we afscheid nemen van onze zomergasten zoals Gierzwaluw, Bosrietzanger, Kleine Karekiet etc en de eerste “najaarstrek” op gang begint te komen in de tweede helft van de maand en altijd blijft het spannend wat dit zal gaan brengen.

De eerste week begon wat rustig, de eerste Kieviten verzamelde zich weer in groepen bij het Valkenburgse Meer waar zich ook de eerste Goudplevieren weer bij aansloten, 21 op 4/8. Ook was er deze dag nog een eerste winter Zwartkopmeeuw in de Binnenwatering aanwezig. Op 5/8 vloog een Wespendief over Katwijk aan de Rijn en twee Lepelaars over de Coepelduynen. Een Purperreiger werd op 6/8 op de rand van het waarnemingengebied in polder Elsgeest waargenomen. 7/8 was er leuke steltloper trek over zee wat o.a. drie Paarse Strandlopers en ook vijf Noordse Sterns en twee Dwergsterns opleverde, op Lentevreugd was een creme-kleurige Spreeuw aanwezig.

Spreeuw, eerste kalenderjaar op Lentevreugd (foto Rene van Rossum)

Op 8/8 vloog een juveniele Purperreiger over Lentevreugd. Nog een juveniele Purperreiger werd op 12/8 in de Zonneveldspolder gezien, langs Savoy vlogen deze dag drie Zwartkopmeeuwen, deze soort werd ook de 14e en 15e langsvliegend gezien. De 15e was er in de Binnewatering een Kleine Zilverreiger aanwezig en een Kleine Bonte Specht op de Bergh Stichting. Op de 16e werd het eerste Paapje van het seizoen gezien op Lentevreugd. Twee Krooneenden waren aanwezig op het Grote Meer en vier Zwartkopmeeuwen vlogen over zee. Een Kwartel was op 17/8 op Lentevreugd aanwezig en de najaarstrek ging van start met een Zwarte Ooievaar over Valkenburg, een Wespendief over ‘t Heen, een Bokje ter plaatse achter de Wilbert, twee Kleine Jagers vlogen over zee en zes Paapjes werden op diverse plekken waargenomen. Een Visarend vloog op 18/8 hoog over Lentevreugd richting Leiden en een dag later vloog er één over de Coepelduynen. Deze dag zaten er twee Zwartkopmeeuwen in de Binnenwatering en vloog er één over de Puinhoop waar ook nog een Koekoek langs vloog. De trek begon al lekker op gang te komen met Bonte en Grauwe Vliegenvangers op verschillende plekken.

Bonte Vliegenvanger, Bergstichting foto Peter van Duijn

De 24e was een goede dag om op de Puinhoop aanwezig te zijn met een overvliegende Duinpieper, Ortolaan en een invallende Draaihals. Over telpost Berkheide vloog een Kleine Bonte Specht. Op 26/8 werd er in het Guytendel in de Coepelduynen een Draaihals gevonden. Een Visarend vloog op 28/8 over telpost Berkheide. Een Kleine Bonte Specht werd in Panbos waargenomen en in de Binnenwatering liep een Kleine Strandloper en vloog er een Wespendief over Katwijk aan de Rijn. Twee Morinelplevieren vlogen op de 29e over de Zanderij en leken in Berkheide in te vallen.

Draaihals, Guytendel foto Peter van Duijn

Een Porseleinhoen werd op de 30e ontdekt bij het Valkenburgse Meer en trok veel bekijks, even later bleek dat er zelfs twee vogels aanwezig waren, zie ook de post van de “Poshy Porzanas“. De bezoekers aan de Porseleinhoentjes werden in de avondschemer van de 31e nog getrakteerd op een jagende Roodpootvalk die doorvloog richting de Wassenaarse Slag, hier vloog eerder deze dag ook nog een Visarend over.

“Porseleinhoen, Valkenburgse Meer foto René van Rossum