Poshy Porzanas


In de namiddag van 30 augusutus vindt Arjan Portengen een Porseleinhoen in een moerasje aan het Valkenburgse Meer. De volgende dag blijken er zelfs twee vogels te zitten! Op de 31e wordt in de avondschemering op deze plek ook nog een vrij zekere juveniele Roodpootvalk gemeld die richting Meijendel vliegt om daar te gaan slapen.


Porseleinhoen, foto René van Rossum

Porseleinhoen, foto Arjan Portengen


Vogel 1, 1ekj met donker masker, foto Ab van den Burg

Vogel 2, 1e kj zonder donker masker, foto Ab van den Burg