Highlights juni 2016


Na een zeer goede meimaand gaan we verder op de eerste dag van juni met een Bijeneter in de Noordduinen. Dat we niet alleen Pontische Meeuwen in de winter zien bewijst een gekleurringd exemplaar op 2 juni in de Binnenwatering. Op Rijnfront heeft zeker één paar Grutto succesvol twee jongen grootgebracht, heel de maand zijn alarmerende ouders waar te nemen en af en toe een jong wat even uit het hoge gras zich laat zien. Een andere gast die we meer in de winter zien is de Grote Zilverreiger maar op 5 juni zat er een exemplaar op Lentevreugd. Het is erg mager gesteld dit seizoen met de Bosrietzanger slechts 1-2 exemplaren op of in de omgeving van de Zanderij (meestal minimaal 5 exemplaren) en een verdwaald exemplaar bij o.a. het Zwarte Pad. De Spotvogels hebben ook weer hun vaste plekken ingenomen op de Zanderij en de Kooltuinweg.


Alarmerende vrouw Grutto, Rijnfront, foto Arjan Portengen.

Een andere graag geziene nieuweling is de Krooneend waar op 7/6 twee mannen en een vrouw op het Grote Meer aanwezig waren, dit paar dook vaker op in de maand op deze lokatie maar ook elders in de omgeving. Op 8/6 vloog een Kerkuil over de Zanderij, deze dag werden ook weer twee IJsvogels opgemerkt bij Rijnfront, goede kans dat een paartje in één van de zijslootjes van de Oude Rijn aldaar broedt. In deze maand werden ook de eerste zwervende jongen van deze soort op verschillende plekken waargenomen. Op 10/6 zaten 15 Kruisbekken bij de Klip aan de Wassenaarse Slag. In de Ganzenhoek werden op 17/6 drie Grauwe Vliegenvangers en een zingende Goudhaan waargenomen.


Krooneend man, Grote Meer Berkheide, foto Jaap van der Marel

OP 22/6 zaten er drie Dwergsterns op het strand bij de Buitenwatering. De dag erna zaten er twee adulte Zwartkopmeeuwen, waarvan één kleurringdragend met een Duitse afkomst. Na een zeer kalme periode kwam er eindelijk weer wat leuks, twee Steltkluten zaten helaas kort op Lentevreugd op 24/6. Deze dag werd ook een Kleine Bonte Specht waargenomen nabij telpost Berkheide. Een andere Kleine Bonte Specht werd op 28/6 waargenomen op de Berghstichting. Ook de eerste signalen van de trek werden zichtbaar met twee Oeverlopers op 29/6 in de Binnenwatering en de Koekoeken die nu worden waargenomen zijn waarschijnlijk ook vogels op terugreis naar Afrika wat blijkt uit de gezenderde vogels uit Engeland.


Steltkluten, Lentevreugd, foto René van Rossum

Zwartkopmeeuw, Buitenwatering Katwijk, foto Annelies Marijnis