Highlights april 2016


Na meerdere individuele waarnemingen werd op 1 april twee Raven waargenomen bij de telpost Berkheide, één Velduil in de Noordduinen en een Bokje op Lentevreugd. De volgende dag werd vanaf de telpost 6 Geoorde Futen zwemmend op zee waargenomen en ook een langsvliegende Klapekster.

Klapekster, telpost Berkheide, foto René van Rossum

Een Rode Wouw vloog rustig over Lentevreugd richting de Zanderij op 3 april, de eerste Beflijster scharrelde op Rijnfront en in Rijnsburg dook een Pontische Meeuw op het uitgestrooide brood voor de eendjes. Op 8 april werd wederom een Rode Wouw vanaf Lentevreugd waargenomen die nu naar Meijendel door vloog. Op 9 april werden er drie overvliegende Purperreigers waargenomen vanaf de telpost Berkheide waar ook een Europese Kanarie over vloog. Op 10 april vloog een adulte Zeearend hoog over de Zanderij.

Zeearend, Zanderij, foto Ed Schouten

Een Visarend vloog op 11 april over Lentevreugd en er werden 10 Beflijsters gemeld. Een déjavu de volgende dag toen er weer een Visarend over vloog op dezelfde plek. Op 13 april vloog een Blauwe Kiekendief boven Lentevreugd en werd er een Bokje waargenomen. Over Berkheide vloog een Europese Kanarie richting noord. Het uitgereden mest op de velden nabij Vliegveld Valkenburg leverde 4 Zwartkopmeeuwen op tussen de vele Kok- en Stormmeeuwen. Op de Vrieze Weide foerageerde 9 Beflijsters en een Rouwkwikstaart.

Zwartkopmeeuwen, Vliegveld Valkenburg, foto René van Rossum

Een Krombekstrandloper was kort ter plaatse bij de buitenwatering samen met een paar Bonte Strandlopers op 16 april. Op 21 april werd een Steppekiekendief gefotografeerd die richting noord vloog over Berkheide. En bij de buitenwatering werd een fraaie Kleine Burgemeester waargenomen. Ook het aantal Beflijsters bereikte zoals elk jaar de piek in de derde week van april (vanaf de 21e:13, 22e:5, 23e:13, 24e:32, 25e:15)

Steppekiekendief, Berkheide, foto Johan van der Louw

Kleine Burgemeester, buitenwatering, foto Mars Muusse