Jaarverslag 2015


Beste vogelliefhebber,

Na het enthousiast ontvangen ’Jaaroverzicht 2014’ kan een overzicht van het afgelopen jaar 2015 natuurlijk niet uitblijven. ’Jaaroverzicht 2015’ zal weer een fraaie, dubbeldikke glossy worden van het befaamde vogelmagazine De Duinstag. Onze website www.birdclubkatwijk.nl fungeert als het medium voor (recente) waarnemingen en bovendien voor (korte) redactionele berichten, die bij elkaar weergeven wat zich op vogelgebied in en om Katwijk afspeelt. Op deze manier spelen wij als Vogelclub Katwijk beter in op de actualiteit.

Voor de papieren uitgave van het ’Jaaroverzicht 2015’ pakken we weer groot uit. Op dit moment zijn de samenstellers druk bezig om de soortteksten te schrijven en is het selectieproces voor de foto’s in volle gang. We hopen dit jaaroverzicht eind februari/begin maart gereed te hebben. Om de glossy ’Jaaroverzicht 2015’ in bezit te krijgen hoeft u alleen maar een bedrag van 10 euro (meer mag altijd!) over te maken op bankrekeningnummer NL93 RABO 0391 8444 31, ten name van ’Vogelclub Katwijk’. Dit geldt ook voor de vroegere abonnees die ooit een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven! Het is voor een correcte toezending van De Duinstag heel belangrijk dat u op de overschrijving uw adres, postcode en woonplaats noteert, aangezien bank-afschriften die niet meer vermelden.

Wij hopen dat u net zo halsreikend uitkijkt naar het nieuwe jaarnummer als wij en dat we uw bijdrage binnenkort op onze rekening bijgeschreven zien.

Met vriendelijke groeten,

Vogelclub Katwijk,

Huig Ouwehand (penningmeester)
Telefoon: 071 4075535, e-mail: abonnement@birdclubkatwijk.nl

Klik hier voor een PDF preview!