Highlights December 2015


Een winter die maar geen winter wil worden, december kenmerkte zich door een herfstachtig karakter. Er waren maar weinig spectaculaire waarnemingen. Wel werd er (al weer) een Humes Bladkoning ontdekt net op/buiten het waarnemingsgebied, een Siberische Tjiftjaf in het Ridderpark en een Kleine Burgemeester kortstondig in de Binnenwatering.

Een Kerkuil vloog op de 1e van de maand over de provinciale weg nabij Panbos. Op 2/12 werd een Kleine Zilverreiger ontdekt in het plasje achter De Klip. Langs Savoy vlogen 450 Drieteenmeeuwen en een Middelste Jager. De Zwarte Ruiter overwintert ook dit jaar weer bij het Valkenburgse Meer. Een vrouwtje Blauwe Kiekendief werd jagend waargenomen in Berkheide. In de Binnenwatering werden deze maand vaak de meeuwen afgescand wat veelal op minimaal een Pontische Meeuw opleverde maar op 3/12 ook een zeer lichte Kokmeeuw.

Kokmeeuw 3/12/15 foto Teus Luijendijk

De storm op 4/12 deed 101 Drieteenstrandlopers naar beschutting zoeken in de buitenwatering terwijl over zee een Parelduiker, 75 Roodkeelduikers en 225 Alk/Zeekoeten werden gezien. Bij hotel Duinoord werd een Kleine Bonte Specht waargenomen en de Kleine Zilverreiger zat ook deze en volgende dag nog bij De Klip. Maarten Langbroek kreeg van de Sint op 5/12 nog een Siberische Tjiftjaf omdat hij zich zo goed had gedragen met het vinden van twee zeldzaamheden in de Coepelduynen dit jaar. De overwinterende Bonte Kraai werd weer opgemerkt tussen de Zwarte Pieten op Lentevreugd.

Bonte Kraai 6/12/15 foto Thea van Gogh

Op Lentevreugd werd op 6/12 een Grote Zilverreiger gezien en ook twee vrouwtjes Blauwe Kiekendieven, mogelijk werd deze periode het rietveld van Lentevreugd door de soort weer als slaapplaats gebruikt want deze vogels werden voor een langere periode regelmatig op deze plek waargenomen. Op 7/12 werd een jagende Velduil waargenomen boven Vliegveld Valkenburg en op Lentevreugd werden 2 Waterpiepers waargenomen

Waterpieper 7/12/15 foto Rene van Rossum

Een Parelduiker vloog op 10/12 langs Savoy en tegen middernacht werd een Kerkuil gezien, zittend op een paaltje bij de Ommedijksche Polder. Op 11/12 werd een juveniele Slechtvalk gefotografeerd op Lentevreugd, deze vogel is waarschijnlijk ook verantwoordelijk voor het op- en bejagen van de duizenden Kieviten en Goudplevieren op vliegveld Valkenburg. Ook werd de Bonte Kraai deze dag weer waargenomen op Lentevreugd evenals de Velduil op vliegveld Valkenburg. De Kleine Bonte Specht liet zich ook weer zien in de Ganzenhoek.

Slechtvalk 11/12/15 foto Thea van Gogh

Vier Wilde Zwanen werden op 13/12 op Lentevreugd en twee op het Grote Meer in Berkheide. De Kerkuilen profiteren van een zachte winter want op 14/12 werd er een jagend exemplaar waargenomen bij de Watertoren. Op 15/12 vloog een Kleine Alk langs het strand van Berkheide. Vier Pontische Meeuwen werden op 16/12 waargenomen waarvan drie op het strand en een in de Binnenwatering. Een Bokje werd op 19/12 opgestoten op Lentevreugd. In Rijnsoever liet een mannetje Pijlstaart zicht kort fraai fotograferen.

Pijlstaart 19/12/15 foto Peter van Duijn

Op 20/12 werd een Kleine Burgemeester waargenomen in de Binnenwatering door Annelies Marijnis, mogelijk dezelfde vogel van een maand geleden. Door meerdere mensen werd opgemerkt dat er veel Merels aanwezig waren rond de dagen voor kerst ook ‘s avonds kon je bij heldere nacht de Merels over horen trekken. Op 24/12 vlogen over zee een Roodhalsfuut, een Parelduiker en 150 Roodkeelduikers. 210 Kleine Rietganzen vlogen op 27/12 over Berkheide. Op 29/12 werd de of een Velduil weer waargenomen op het vliegveld Valkenburg. Even verderop ontdekte Max van Waasdijk een Humes Bladkoning op de golfbanen van Rozenstijn.

Humes Bladkoning 29/12/15 foto Max van Waasdijk

Twee Roodborsttapuiten werden waargenomen in de Coepelduynen op 30/12 en ook in de Elsgeesterpolder overwinterde een vrouwtje bij het moestuinencomplex. Deze maand werden ook op meerdere plekken ook IJsvogels, Houtsnippen, Grote Gele Kwikstaarten gemeld.
IJsvogel vrouw met Blankvoorn, 22/12/15 foto Peter van Duijn

Tekst: Menno van Duijn