Highlights november 2015


Met de laatste vogeltrek en de winter in het vizier kunnen we terugkijken op een uitzonderlijke novembermaand. Waar de klappers in september en oktober uitbleven, kregen we deze in november, plus een goede zeetrek. Hier een samenvatting van de hoogtepunten. Bij bijzondere soorten kan er doorgeklikt worden voor meer info.

Op 1/11 werd een Pallas’ Boszanger waargenomen in Rijnsburg door Kees Kromhout (KK). Diezelfde dag zat er een Kleine Alk in de binnenwatering. 2/11 Leverde weer een Kleine Alk, en de tweede IJsduiker van het jaar op door René van Rossum (RR). De 13e leverde een Rosse Franjepoot op door Bas van der Burg (BB). Waar de aantallen Grauwe Pijlstormvogels in oktober tegenvielen, werden er deze maand acht gezien langs Savoy. Verder werden er
totaal vier Parelduikers gezien, tien Roodhalsfuten en vier Kuifduikers.

Grauwe Pijlstormvogel, Buitenwatering, 19 november 2015 Rene van Rossum

Vaal Stormvogeltjes waren met 27 ex. goed vertegenwoordigd met respectievelijk 12 ex. op 14/11, 4 ex. op 18/11 en 7 ex. op 19/11. Op 14/11 vloog er een STORMVOGELTJE tussen de ‘Vaaltjes’. De vogel werd opgepikt door RR, waarna zeven gelukkigen konden meegenieten. Dit betreft ongeveer het twaalfde exemplaar in Katwijk. Deze dag was sowieso goed met een Middelste jager, weer een Rosse Franjepoot, Geoorde Fuut, vier Grote Zee-eenden en een hoop extra’s.

Middelste Jager, Buitenwatering, 19 november 2015 Rene van Rossum

Een Vorkstaartmeeuw werd op de 15e gezien door Reinder Genuït (RG). Na twee relatief rustige dagen was 18/11 een topdag voor Katwijk. In tien minuten tijd werd er een ZWARTE ROTGANS en een HUMES BLADKONING gevonden. De rotgans betreft zelfs een nieuwe soort voor Katwijk! De vogel werd gevonden door RR tijdens een zeetelling bij Savoy.

Zwarte Rotgans, Buitenwatering, 18 november 2015 Rene van Rossum

De bladkoning werd gevonden door Joël Haasnoot (JH) in Berkheide – Ouwe Plas – Jan van Parlebos. Katwijk heeft de laatste jaren een patent op deze soort. Het is alweer het zesde geval in ongeveer vijf jaar. De vogel werd voor het laatst waargenomen op 28/11. Ook van deze soort staat een uitgebreider verhaal op de site.

Humes bladkoning, Berkheide – Ouwe Plas – Jan van Parlebos, 26 november 2015 Fred Klootwijk.

Op 20/11 zag Jaap Engberts (JE) de tweede Vorkstaartmeeuw van de maand langs Savoy. Deze dag werden er eveneens drie Kleine Alken gezien. Op 21/11 vloog er hier wederom een Kleine Alk. Vermeldenswaardig is de waarneming van een Ransuil die uit zee kwam vliegen en kort in de tuin van Savoy zat. Naast Ransuil werden er ook Velduilen en Kerkuilen gezien deze maand. De 22e vond Rob Hoeben (RH) een tweede winter Kleine Burgemeester in de Binnenwatering. 28/11 was de laatste datum dat de vogel werd gezien. Wat meeuwen betreft: de hele maand door werden er meerdere Geelpootmeeuwen en Pontische Meeuwen gezien in en rond de watering. Misschien verschijnt er eens een artikel op de site over de herkenning van deze soorten ten behoeve van de leek? De 22e leverde ook nog een Kleine Zilverreiger op in de Klip door Sven Marijn (SV), en een waarneming van een mannetje Kleine Bonte Specht in Berkheide Hanengekraai. Overigens werden er meerdere waarnemingen gedaan van deze soort. Laatste jaren is het zelfs een incidentele broedvogel in Katwijk!

Tweede winter Kleine burgmeester (links) in Binnenwatering, 22 november 2015 Johnny van der Zwaag).


Mannetje Kleine Bonte Specht, Berkheide Hanengekraai, 22 november 2015 Roland Wantia.

Een Bonte Kraai werd op 23/11 gezien in Berkheide door Vincent van der Spek (VS), evenals een man Sneeuwgors.

Man Sneeuwgors (ondersoort nivalis), Berkheide Katwijk, 23 november 2015, Vincent van der Spek.


Bonte Kraai, Wassenaar – Lentevreugd, 28 november 2015, Thea van Gogh.

De Bonte Kraai werd na de eerste waarneming enkele keren gezien op Lentevreugd. De laatste jaren hebben we van deze soort hooguit twee exemplaren in de winter, waar het vroeger nog een algemene doortrekker was in Katwijk.

Op 28/11 zag Ton de Groot (TG) een Kleine Alk langs Savoy. Sjaak Schilperoort (SS) vond de 23e een Grote Burgemeester in de Binnenwatering. ’s Ochtends zag hij er al een langs Savoy. Waarschijnlijk is het dezelfde vogel.

Eerste winter Grote Burgemeester (rechter meeuw) in Binnenwatering, 29 november 2015, Sjaak Schilperoort.

Na deze fantastische maand is het afwachten wat december gaat brengen. Uiteraard zal er veel over zee worden gekeken en zal de Binnenwatering regelmatig worden gecheckt. Daarnaast worden de eerste grote aantallen Smienten gezien. Wie weet!

Tekst: Gijsbert Twigt

2 gedachten over “Highlights november 2015

 1. Geweldig, deze site met waarnemeningen.
  Zelf heb ik (maar dit was nog in oktober, de 22e) een klapekster gezien in Berkheide.
  Foto heb ik ook.
  Dan misschien ook een zwarte rotgans (Buitenwatering), deze is te zien in een filmpje op youtube, maar weet zelf niet eens of het een zwarte rotgans is.
  https://www.youtube.com/watch?v=7CnukOBWv2c
  Misschien kunnen jullie dat zien?
  Het is helemaal op het eind. En de klapekster staat op ca.2.45.
  Hoe ik een foto mee moet sturen weet ik niet.
  Sara

 2. Bedankt voor het doorgeven van de Klapekster. De rotgans is een gewone Rotgans.
  Groeten Menno

Reacties zijn gesloten.