Highlights van september en oktober 2015


De najaarstrek is nog in volle gang en ondertussen zijn er al leuke soorten waargenomen. Echte twitchbare mega’s zijn nog uitgebleven maar we hebben ook niet te klagen. Hier een samenvatting van de hoogtepunten, bij bijzondere soorten kan er doorgeklikt worden voor meer info.

Op dit moment komt de lijstertrek goed op gang met grote aantallen Kramsvogels en ook de Spreeuwen lijken wat meer los te komen. November kan nog altijd leuke dwaalgasten opleveren.

Oktober

Een Kwartel werd opgestoten op 24/10 in Berkheide (ML). Over zee vloog op 25/10 een IJsduiker (RR). Het is een slecht najaar voor zeevogels maar toch werden er 5  Grauwe Pijlstormvogels op 22/10 (WA) en 1 op 17/10 (BW) over zee waargenomen. Een Rode Wouw vloog op 30/10 over Rijnsburg (BW). Een Zeearend werd op 18 (AvdP) en 19/10 (AP) waargenomen in de omgeving van Vliegveld Valkenburg.

19/10 Onvolwassen Zeearend over Panbos, Arjan Portengen.

Vanaf de Puinhoop werd een grote valk waargenomen waarbij het hoogstwaarschijnlijk om een GIERVALK gaat, de vogel kon ook opgepikt worden vanaf de Vulkaan (VW)

Mogelijke Giervalk gefotografeerd vanaf de Vulkaan door Danny Laponder op 26/10

Eén en mogelijk dezelfde Raaf werd op 9/10 waargenomen bij Vliegveld Valkenburg (BB) en op 14/10 boven de Ganzenhoek (VW). Op 20/10 werd een mogelijke overvliegende GOUDLIJSTER gezien over Rijnfront, door het matige licht en niet voor handen hebben van een verrekijker werden cruciale kenmerken niet gezien (MD). Een soort die nooit gaat vervelen en steeds algemener wordt in het najaar is de Bladkoning, hier zijn 23 waarnemingen van ingevoerd, op 29/10 werd in de Ganzenhoek kort een exemplaar waargenomen waarbij Humes Bladkoning niet kon worden uitgesloten (GT). Dit gaat ook bijna op voor de Grote Pieper waar 13 waarnemingen (7 vogels) van zijn ingevoerd. Ook deze maand werden er Roodkeelpiepers waargenomen, op 9/10 over de Puinhoop (RR) en 4/10 over Berkheide (AE). Er werden aardig wat Europese Kanaries waargenomen (32 keer ingevoerd) waarvan twee pleisterende exemplaren ontdekt door AE op 31/10 veel bekijks trokken. Over Berkheide vloog op 4/10 een Ortolaan naar zuid (SS).

Man en vrouw Europese Kanarie aanwezig op de Puinhoop op 31/10, foto Johnny van der Zwaag

September

Op 05/09 werd een enkele langstrekkende Grauwe Pijlstormvogel gezien langs Savoy (RG). Deze dag werden ook 5 Vaal Stormvogeltjes gezien langs Savoy (EM) en de dag erna nog één exemplaar (VW). Een Purperreiger vloog op 21/9 over Vliegveld Valkenburg (FV) en op 30/9 langs de Puinhoop (RR, JH). 3 Visarenden werden deze maand overtrekkend waargenomen op 12,29 en 30/9 (VW).

Man Visarend over de Puinhoop op 29/9, foto René van Rossum.

Een Morinelplevier vloog op 12/9 over de Puinhoop (VW). 2 Kleine Strandlopers werden op het strand gezien op 16/9 (TH). Op 27/9 vloog een Lachstern tussen de Kokmeeuwen over zee (NA). Slechts 8 langstrekkende Middelste Jagers werden deze maand waargenomen (VW). OP 25/9 werd een Kleinste Jager gezien vanaf Savoy (JE). Op 6 en 19/9 werden Draaihalzen waargenomen in de Coepelduynen (CZ).

Draaihals gefotografeerd door Casper Zuyderduyn in de Coepelduynen.

Op 27/9 werd een Grauwe Klauwier ontdekt door Joost van der Sluis in de Coepelduynen t.h.v. de Bergstichting.

Juveniel Grauwe Klauwier met Gewone Aardhommel, foto Johnny van der Zwaag

De rondzwervende Raaf http://katwijk.waarneming.nl/fotonew/0/9567910.jpg werd meerdere malen waargenomen in de omgeving van Lentevreugd. 4 Strandleeuweriken vlogen op 30/9 over de Puinhoop (VW). Bladkoning werd deze maand 19 keer ingevoerd m.n. in het Ridderpark, Ganzenhoek en de Bergstichting (VW).

Eén van de vele Bladkoningen, gefotografeerd in de Ganzenhoek door Peter van Duijn.

De eerste Grote Pieper werd op 28/9 over de Puinhoop gezien (RR) waar deze maand ook 5 Duinpiepers overtrekkend werden waargenomen (VW). Op 27/9 werd een overtrekkende Roodkeelpieper gezien over de Coepelduynen (JE) en een exemplaar aanwezig in een groep Graspiepers in Berkheide (MD). Eén Europese Kanarie vloog op 31/9 over de Puinhoop als afsluiter van de maand (RR).

Overtrekkende Duinpieper over de Puinhoop, foto René van Rossum

6 gedachten over “Highlights van september en oktober 2015

 1. Al met al twee vermakende maanden rondm Katwijk. Ben benieuwd wat november is gaat brengen….

 2. Leuke samenvatting!
  Hopen dat volgend najaar wat betere vogeltrek oplevert.
  Overigens is de Visarend geen vrouwtje maar een mannetje.
  Had hem zelf verkeerd gedetermineerd in het veld;)

 3. Hey Arjan, zie Dutch Birding 01/2013; 35:69-87 “Ageing, sexing and subspecific identification of Osprey, and two WP records of American Osprey”:

  De Visarend op de foto is een man vanwege oa:
  – witte borst
  – vrijwel geen borstband
  – lange poten
  – vrijwel ongetekende ondervleugeldekveren

 4. Klopt Bas.
  Daarnaast is een mannetje veel atletischer gebouwd met een fijnere snavel. Vrouwtje heeft meer een ‘bierbuik’.
  Een ander kenmerk is de zwarte polsvlek. Bij een man is deze niet zo groot en massief als bij het vrouwtje maar meer korrelig.
  Verder is het vleugelveld tussen de polsvlek en de handpentoppen bij mannetjes over het algemeen lichter. Vrouwtjes hebben vrijwel altijd twee zwarte bandjes wat deze vogel trouwens ook heeft. Dit kenmerk is echter variabel, omdat een klein deel van de mannetje ook deze zwarte bandjes laten zien.

Reacties zijn gesloten.