Bollenland onder water!


Katwijk heeft heel veel te bieden op vogelgebied. Maar om nu te zeggen dat we goede plekken hebben voor steltlopers… Nee dus. Mooie slikrandjes voor de vele soorten steltjes en ‘peeps’ die we in Nederland kunnen verwachten zijn zeer schaars in Katwijk en omstreken. De steltlopers onder de weidevogels en ruiters als Witgatje, Oeverloper en Groenpootruiter zijn niet zeldzaam bij ons, maar Kleine Strandloper, Krombek en Temmincks Strandloper (om maar wat klein grut te noemen) wel degelijk. Wat dat betreft missen we de pionierssituatie waarin Lentevreugd 15 jaar geleden verkeerde.

Bollenland onder water zetten doen ze in Katwijk niet. Maar net over de grens met Noordwijk tegenwoordig wel! Kwekers zetten het land zes tot acht weken onder water ter bestrijding van aaltjes, schimmels en onkruid. Ze hoeven dan minder gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen, waarvan het gebruik ook aan steeds strengere regels wordt gebonden.Op dit moment staat een groot, langwerpig perceel tussen de Achterweg en de Provinciale weg N 206 onder water. Voor steltlopers lijkt het nog niet helemaal ideaal (op zondag 22 september), maar Kemphaan en zeker Kluut ter plaatse zijn bij ons leuke soorten, en hoe vaak zien we nu foeragerende Zwarte Sterns? Op dit moment wordt het perceel vooral bevolkt door Kokmeeuwen, Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen. Voor de meeuwenadepten is het dus al een mooie plek. Boven het water scheren groepjes Huis- en Boerenzwaluwen. Die zoeken we natuurlijk ook af.

De Klei

Onder water gezet bollenland net bovern Katwijk. Zicht vanaf de Achterweg richting het zuidoosten.
Onder water gezet bollenland net boven Katwijk. Zicht vanaf de Achterweg richting het zuidoosten.

In de ochtenduren is, in verband met het tegenlicht, het weggetje naast de waterzuivering een goede plek om de scoop op te stellen. In de middag is het licht goed voor kijken vanaf de Achterweg. Kijk een beetje uit daar; het is er heel smal!

Eerder genoemde Kluten en Kemphanen zijn hopelijk een voorbode van meer soorten steltlopers als het waterpeil gaat zakken en de boel wat slikkiger wordt. We gaan het zien.

Onder water gezet bollenland net boven Katwijk. Zicht vanaf de waterzuivering.
Onder water gezet bollenland net boven Katwijk. Zicht vanaf de waterzuivering.

Wat maakt een onder water gezet perceel nu interessant? Als er veel bomen omheen staat is het voor de meeste watervogels, die houden van uitzicht, niet zo interessant. Als een perceel tussendoor een keer is drooggevallen zal dat ook meer vogels aantrekken, want je krijgt dan meer slik. Overigens moet voor een goede bestrijding van ongewenste organismen het waterpeil niet lager staan dan 10 centimeter. Het moet op de bodem echt zuurstofloos zijn.


Elsgeesterpolder

Perceel onder water in de Elsgeesterpolder. Langs de Rijnsburgerweg net te zuiden van Voorhout.
Perceel onder water in de Elsgeesterpolder. Langs de Rijnsburgerweg net ten zuiden van Voorhout.

Iets verder weg, aan de Rijnsburgerweg door de Elsgeesterpolder, net onder Voorhout, staat ook een perceel onder water. Dit perceel blijkt een stuk interessanter voor steltjes, met tussen de onvermijdelijke Kieviten, Goudplevieren en Kemphanen bijvoorbeeld ook Kleine Strandloper, Krombek en al een week lang een Morinelplevier.

 

Kemphaan op ondergelopen bollenland.
Het onder water zetten van bollenland levert regelmatig Kemphanen op.
Groenpootruiter op onder water gezet bollenland.
Groenpootruiter op onder water gezet bollenland.

Tekst: Gijsbert van der Bent
Foto’s: Gijsbert van der Bent

Foto’s Kemphaan en Groenpootruiter: René van Rossum