Ornithologisch Jaarverslag 2014


Zojuist verschenen: het Jaaroverzicht 2014 van de Vogelclub Katwijk!

Om deze glossy ‘Jaaroverzicht 2014′ in bezit te krijgen hoeft u alleen maar een bedrag van 10 euro (meer mag altijd!) over te maken op Bankrekening NL93 RABO 0391 8444 31, ten name van ‘Vogelclub Katwijk’. Dit geldt ook voor de abonnees die ooit een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven! Wij maken namelijk geen gebruik meer van deze faciliteit.

Het is voor een correcte toezending van het ‘Jaaroverzicht 2014′ van essentieel belang dat u op de overschrijving uw naam, adres en woonplaats noteert, aangezien bankafschriften die niet (meer) standaard vermelden.

Vorig jaar hadden wij al aangekondigd dat we met het alom vermaarde vogelblad De Duinstag een andere koers zouden gaan varen. In plaats van drie nummers per jaar gaan wij ons voortaan beperken tot een enkel nummer. Maar dat zijn dan wel extra fraai, dubbeldikke jaaroverzichten! Zoals die ook al gepubliceerd zijn over 2012 en 2013 (niet meer verkrijgbaar).

Op onze website www.birdclubkatwijk.nl kunt u met behulp van waarnemingenrubriek en de regelmatig verschijnende (korte) redactionele berichten bijhouden wat er zich op vogelgebied in en om Katwijk afspeelt. Met de website kunnen wij als Vogelclub Katwijk ook beter inspelen op de actualiteit.