Mooie herfsttrek met zomers weertje


De vogelmaand bij uitstek. Met (toren)hoge verwachting wordt er naar uitgekeken. De Roodkeelnachtegaal was al besteld. Een langs vliegende Roodkeellijster ook. En nu is het al weer bijna voorbij. We hebben het natuurlijk over oktober! De ultieme vogeltrekmaand.

Onze onvolprezen trektelpost De Puinhoop werd vanaf 3 september zeer regelmatig bezet. Jazeker, die akelige Vulkaan onder Den Haag troeft ons vaak af met nog hogere aantallen, en Breskens, Eemshaven en Ketelmeer trekken veel meer landelijke aandacht met eveneens ongekende aantallen, en soms heel veel roofvogels, steltlopers of ganzen. Toch blijft onze Puinhoop een geweldige trektelpost, zo midden in de Randstad. De geschiedenis is nooit precies opgetekend, maar weinig telposten in Nederland kunnen bogen op een geschiedenis die teruggaat tot minstens begin jaren zeventig. Het rare kunstmatige duin waar we nu op staan was toen nog echt een puinstortplaats, met alle minnen (regelmatig vrachtverkeer en lawaai) en plussen (je kon een vuurtje stoken in ouwe vaten, rots-biotoop voor Zwarte Roodstaart etc.) van dien.

Grote zilverreigers
Grote zilverreigers

Over september 2014 is trektelposttechnisch weinig spectaculairs te melden. De trek pruttelde wat, met de onvermijdelijke Gele Kwikstaarten (weinig!) en Graspiepers (start op 23 september met 300 ex en op 27 september 2.858 ex) en dit jaar opvallend veel Kneuen (op 29 september zelfs 783 getelde ex in vier uur). Krenten waren er ook. Twee keer een Duinpieper (14 en 27 september), een enkele Visarend, een Velduil een aantal keren tp, een Bladkoning en een Klapekster (beide op 29 september) en als grootste bijzonderheid voor Katwijk een groep van 28 Grote Zilverreigers in de vroege ochtend van 28 september.

En dan oktober! De maand begon weifelend. IJsgors tp op 1 oktober is niet verkeerd. Op 3 oktober pikten bionische oren een Siberische Boompieper op, maar of de roep alleen voldoende is om de soort aanvaard te krijgen… Op zaterdag 4 oktober, toevallig Euro Birdwatch 2014 en ook nog eens heel mooi weer, gingen alle remmen los. Het was zo’n mooie trekdag waar we allemaal op hopen en waar we er niet genoeg van kunnen hebben, maar die al met al behoorlijk dun gezaaid zijn. De Kneu, waarover landelijk zorgen worden geuit, ging weer lekker door (744 ex), maar het opvallendst was toch de ongekende influx van de Zanglijster. De teller bleef die dag steken op ruim 5.100. Geen enorm aantal als het om Vinken, Spreeuwen of Koperwieken gaat, maar voor de Zanglijster betekende het de tweede beste dag ooit voor de Puinhoop. Het was ook de eerste dag met heel veel Vinken (18.640), met 9 overtrekkende Tapuiten (redelijk uniek) en verder onder meer Strandleeuwerik, Velduil, Grote Pieper en Duinpieper en zelfs een Bosgors (die laatste alleen op tape…). Zie voor het resultaat van het noeste telwerk: www.trektellen.nl.

IJsgors
IJsgors
Tapuit
Tapuit

Op vrijdag 10 oktober werd weer eens een Siberische Boompieper gemeld, en die dag ook een Grote Pieper. De zondag erna gingen er 19.100 Vinken in drie uur voorbij. De eerste Koperwiek werd al gemeld op 17 september, maar daarna was het tobben en werd de soort ondergesneeuwd door de alom aanwezige Zanglijster. Vanaf vrijdag 17 en zaterdag 18 oktober veranderde dat. Het was de eerste dag met flink meer Koperwieken dan Zanglijsters, al blijven die Zanglijsters ook gewoon doorgaan. Een Grote Pieper was nog een krent op deze dag, met 29.190 Vinken in 4,5 uur.

Zanglijster
Zanglijster

De eerste uren van zondag 19 oktober waren weer zomers van temperatuur. Weer Koperwiek en Zanglijster, en prachtig mooie groepen Vinken (25.000 ex in drie uur). En laten we de honderden Veldleeuweriken, de 15 Grote Lijsters, de 17 Grote Gele Kwikstaarten, de honderden Sijsjes en het Smelleken ook niet vergeten. Een opkomend buienfront (bleek later erg mee te vallen) maakte voorlopig een eind aan deze periode van mooie trek over de Puinhoop. De aandacht werd de dagen erna verlegd naar zeevogels.

Grote lijster
Grote lijster
Sijzen
Sijzen

Uiteraard is de trek van het najaar 2014 nog niet over. Er zijn nog nauwelijks Sperwers doorgekomen, en zoals gebruikelijk nog vrijwel geen enkele Kramsvogel. De bulk Spreeuwen moet ook nog komen. Een invasie van Zwarte Mees en andere mezen, Vlaamse Gaai of Kruisbek zit er echter niet meer in. Die hadden we allang op moeten merken.

Boomvalk (onvolwassen)
Boomvalk (onvolwassen)

Het was wel zaak om toen het weer opknapte ook weer op de Puinhoop te staan. De Vinken hadden niet op ons gewacht. Deze bikkeltjes bleven ook met slecht weer en regen gewoon met z’n duizenden doorvliegen. Maar toen zondag 26 oktober het weer echt opgeknapt was, was er opnieuw sprake van mooie trek. Weliswaar zonder zomers zonnetje, maar wel met veel Spreeuwen (zo’n 20.000 per uur), Vinken en Veldleeuweriken (400 per uur), twee Strandleeuweriken, twee Europese Kanaries, Grote Pieper en Slechtvalk. Maandag en dinsdag zou het weer goed weer worden. Wordt dus vervolgd.

Laatste nieuws: maandagochtend 27 oktober was er inderdaad weer goed weer en ook weer aardige trek. Vooral Vink, Spreeuw en Veldleeuwerik, maar tussen 10 en half 11 (de ultieme tijd voor leuke dingen over de post!) kwam een fraaie Klapekster bijna recht over de hoofden van de op de post aanwezige pensionado’s, spijbelende studenten en stiekeme werkonderbrekers.

Klapekster
Klapekster
Kruisbek
Kruisbek

foto’s: René van Rossum

Tekst: Gijsbert van der Bent (met medewerking van René van Rossum). gijs@birdclubkatwijk.nl, rene@birdclubkatwijk.nl