Oproep


Beste fotografen en ook vogelaars, via waarneming.nl en facebook delen wij met elkaar de waarnemingen en zo kan een ieder genieten van wat ook de ander gezien heeft. Echter moeten wij ons zelf bewust zijn wat voor effect een waarneming of het plaatsen van (een serie) foto’s voor effect kan hebben op een vogel, broedpaar, gebied etc.

De aanleiding voor het bericht is het veelvuldig plaatsen van foto’s van een zeer tamme Blauwborst in ons waarnemingengebied. Deze vogel laat zich prima fotograferen en lijkt niet gehinderd te worden door de of enkele fotograferen. Echter heeft het plaatsen van de foto’s en het exact aangeven van de locatie een magneet-effect. Uit alle hoeken (Zoetermeer, Amsterdam, Hilversum) en windstreken komen vogelaars en met name fotografen op deze vogel af om ook maar een plaatje ervan te kunnen schieten.

Het nadeel is dat het gebied plat gelopen wordt waar de vogel ook broedt en ook andere flora en fauna daar niet beter van wordt. Hierbij dan ook een verzoek om bij voor keur niet de exacte locatie te noemen of nog beter een waarnemingengebied onder embargo te plaatsen. Overweeg dus of het plaatsen van een waarneming of foto geen nadelige effecten kan hebben.