ZEEAREND


Op woensdag 13 februari 2013 kreeg René van Rossum een telefoontje van Rinse van der Vliet, met de mededeling dat vanuit Meijendel een Zeearend onderweg was naar Katwijk. Hoewel René zich haastte naar de Buitenwatering in de hoop de vogel daar op te pikken, was het Peter Duijndam die het geluk had de Zeearend waar te nemen. Peter zag ook dat de Zeearend een Stormmeeuw wist te bemachtigen boven zee. Hierna vloog de vogel weg richting noordoost.

zeearend1

Op vrijdag 15 februari 2013 echter vond Noël Aarts een onvolwassen Zeearend in het duingebied Meijen-del. De vogel hield zich in eerste instantie op rond de Aalscholverkolonie nabij de watertoren van Scheve-ningen. Aan het begin van de middag vond hij de Zeearend terug, nu een stuk noordelijker en wel in de Kikkervallei. Na mislukte pogingen om een Vos te vangen (waarbij de Vos bij de tweede poging van zich af beet) vloog de vogel rond 13.30u over Ganzenhoek weg richting oost. Op zaterdag de 16e bleek de Zeearend toch nog aanwezig te zijn. Wim Remmelzwaal vond de grote roofvogel, zittend in een boom aan de rand van het grote speelveld in Panbos. Om 09.15u vloog de Zeearend naar Lentevreugd, om daar een tijdje in de boom te bivakkeren die midden op het gebied staat. Hierna is de vogel weer gaan vliegen, getuige de waarneming van een Zeearend vliegend richting zuid over de Zanderij om 11.00u en gevolgd door een waarneming om 11.45u over Lentevreugd richting Ganzenhoek. Om 12.15u werd de Zeearend waargenomen zittend op een duintop net ten zuiden van Ganzenhoek. De rest van de dag werd hij of zij niet meer gemeld. De volgende dag zagen Rik Brouwer, Joost van der Sluijs, Gijsbert van der Bent en Bas van der Burg, min-of-meer onafhankelijk van elkaar, rond 08.20u de Zeearend zitten in dezelfde boom op Lentevreugd waar die op de 16e ook was waargenomen. Na 10 minuten vloog de vogel weg richting Berkheide, om vervolgens rond 09.20u vanuit Berkheide via Lentevreugd naar het voormalige vliegkamp Valkenburg te vliegen. De arend streek neer op een landingsbaan en was tot 11.20u leuk te zien vanaf het einde van de Ruijgelaan. Rond 11.20u vloog de Zeearend weg richting het Valkenburgse Meer. Hier werd hij/zij opgepikt en erg mooi op de gevoelige plaat vastgelegd door Joost van der Sluijs en Mathieu Groeneveld. De vogel vloog vervolgens over de A44 richting het noordoosten, waarna Mathieu hem rond 12.00u kwijtraakte boven de wijk Stevenshof in Leiden.

zeearend2

De Zeearend die zich van 13 t/m 17 februari 2013 ophield in het werkgebied van de Vogelclub Katwijk be-trof het 16e geval ooit (de eerste waarneming was in 1966 in Berkheide). Daarnaast was het pas de tweede keer dat een Zeearend “aan de grond” is waargenomen (de eerste keer was 20 maart 2009 op Lentevreugd) en betrof het de eerste keer dat een Zeearend meerdere dagen aanwezig was. Met een gemiddelde van 1 waarneming per 2,9 jaar mag je gerust zeggen dat het gaat hier om een zeldzame soort voor Katwijk. De periode oktober-maart is de beste tijd om de soort waar te nemen, waarbij de maand november de beste maand is (7 van de 16). Op eentje na, een adult over de Zanderij op 28 januari 1996, hebben alle waarnemingen betrekking op onvolwassen exemplaren.

Tekst: Bas van der Burg
Foto’s: Peter Duijndam en Joost van der Sluijs