Kappen voor een kijkscherm


De duindoorn is bezig aan een niet te stuiten opmars langs het Grote Meer in Berkheide. Het wordt dan ook steeds lastiger om vanaf het openbare voetpad over dit meer uit te kijken, bijvoorbeeld om de vogels te kunnen zien. Kunnen we geen voorziening maken waarmee je weer net als vroeger over de grootste plas van Berkheide kunt kijken, zonder stekelige duindoorns opzij te hoeven schuiven? Die vraag leeft bij vele Katwijkse vogelaars. En…..kan nu positief beantwoord worden!

De Vogelwerkgroep Berkheide heeft de kwestie aangekaart bij de beherende instanties. Die willen graag meewerken, maar er wordt ook wat van de vogelaars zelf verwacht. Dunea heeft een soort loopbrug en een wand beschikbaar gesteld waarmee een kijkscherm inclusief plankier gemaakt kan worden op een strategische locatie op de noordoever van het meer (de andere oevers zijn verboden toegang). Staatsbosbeheer regelt een kraan en plaatst het geheel, deels in het water dus. Dat kan een mooi uitkijkpunt worden voor vogelaars en vogelfotografen.

Vogelwerkgroep Berkheide heeft Staatsbosbeheer aangeboden om samen met leden van de Katwijkse Vogelclub het noodzakelijke hak- en snoeiwerk te verrichten. Want de uitgekozen plek moet natuurlijk wel vrij gemaakt worden van duindoorns. Dat zal gebeuren op zaterdag 23 februari. De start is om 08.30 uur bij het Grote Meer. Voor gereedschap en handschoenen wordt gezorgd, en misschien ook voor koffie en thee. Met een beetje inzet kan de klus tegen 12.00 uur geklaard zijn. Er wordt gerekend op een grote opkomst voor de goeie zaak!

Opgeven graag bij Ben ter Haar (bterhaar@euronet.nl) of Joop de Leeuw (jdleeuw@yahoo.com).

berkheide