HET WATERRIETZANGER-SEIZOEN 2012 IS WEER VAN START!


Op 27 juli 2012 ontdekte Ed Schouten de eerste Waterrietzanger voor het “seizoen 2012″ aan het einde van het welbekende dijkje op Lentevreugd. Het betrof een onvolwassen vogel die zich, zoals vaker op Lentevreugd, erg leuk liet bekijken en fotograferen.

Waterrietzanger

Voor Lentevreugd betekent dit het 5e jaar op rij dat deze mooie soort opduikt. Na een waarneming in 2004, wordt de soort sinds 2008 jaarlijks waargenomen. Hierbij is het opvallend dat de soort vrijwel jaarlijks wordt aangetroffen aan het einde van het dijkje, alhoewel in 2011 maximaal 3 verschillende exemplaren werden waargenomen langs de oever van de plas gelegen ten noorden van het dijkje. Met recht mag geconcludeerd worden dat Lentevreugd momenteel de beste plek in Zuid-Holland is om Waterrietzangers te waar te nemen.

De soort wordt in Nederland hoofdzakelijk in het vroege najaar waargenomen en wel in de laatste week van juli t/m half september, met een piek in de eerste 2 weken van augustus. Op Lentevreugd is de soort waargenomen in de periode 25 juli – 5 september, met ook hier een piek in de eerste 2 weken van augustus.

De Waterrietzanger is een mondiaal sterk bedreigde soort als gevolg van habitatvernietiging in zowel de broed- als overwinteringsgebieden. De wereldpopulatie wordt geschat op 25.000 vogels verspreid over ongeveer 40 locaties in Duitsland, Polen, Litouwen, Letland, het Europese deel van de Russische Federatie, Wit-Rusland, Oekraïne en Hungarije. Het enige grote overwinteringsgebied is gelegen in Senegal en wel in het Djoudj National Park en de moeras-gebieden bij Tiquet. Mogelijk dat er meer overwinteringsgebieden aanwezig zijn in West-Afrika, maar onderzoek hiernaar heeft nog niks opgeleverd.

Waterrietzanger

De in Nederland waargenomen exemplaren betreffen vrijwel altijd onvolwassen vogels. Zo ook op Lentevreugd, alhoewel op 3 augustus 2010 een volwassen exemplaar werd waargenomen door Frank van Duivenvoorde. In het voorjaar (mei-juni) wordt de soort, enkele uitzonderingen daargelaten, vrijwel nooit in Nederland waargenomen. Dit komt door het verschil in trekroute tussen het na- en voorjaar. In het najaar trekt de soort vanuit de broedgebieden via de Baltische kust richting het westen, om vervolgens via de Noordzeekust (Nederland, België, Frankrijk, Spanje/Portugal) door te vliegen naar de overwinteringsgebieden in Senegal. In het voorjaar trekt de soort vanuit Senegal via de noordkust van Afrika, de Middellandse Zee, Midden-Europa terug naar de broedgebieden.

Waterrietzanger

Voor meer informatie over deze mondiaal bedreigde soort, zie www.aquaticwarbler.net

Waterrietzanger

Waterrietzanger

Waterrietzanger

Foto’s: René van Rossum
Tekst: Bas van der Burg