Ruigpootbuizerds


In dit geval is het woordje ‘extreem’ niet misplaats omdat we jaren niet zulke aantallen hebben gehad. In de jaren ’80 was er nog wel eens een vogel tp in Berkheide en in de jaren daarna af en toe een overtrekkend exemplaar. Nu 2011 dat begon op 15 oktober met de eerste 7 ex over de Puinhoop. In totaal werden er in oktober bij Katwijk 13 overtrekkende ex gezien. Bij Den Haag (trektelpost de Vulkaan) werden in de maand oktober zelfs 44 ex geteld (maar daar staan ze dan ook de gehele dag trek te tellen).

Ruigpootbuizerd
Ruigpootbuizerd

Ruigpootbuizerd
Ruigpootbuizerd

Ruigpootbuizerd
Ruigpootbuizerd

Foto’s: RenĂ© van Rossum