Waterrietzangers in beeld!


Het natuurontwikkelingsgebied Lentevreugd heeft zich ontwikkeld tot een vaste tussenstop voor de Waterrietzanger. Deze mondiaal zeer zeldzame soort broedt met name in Polen en Wit-Rusland en overwintert in West-Afrika. Inmiddels is wel duidelijk dat ze op weg naar de overwinteringsgebieden een zuidwestelijke koers aanhouden en daardoor ook in Noordwest-Europa tussenstops maken. De Waterrietzanger was bijzonder zeldzaam in Katwijk en omstreken, met maar enkele gevallen, totdat Lentevreugd zich echt ontwikkelde tot een moerassig gebied. Waarnemingen van Lentevreugd komen vanaf 2003. Het gaat bijna altijd om jonge vogels, die altijd een geelachtige indruk maken. In 2004 werd de soort er ook gezien, en op 25 juli 2008 (vroeg!) startte een reeks van vier jaar met waarnemingen van deze fraaie soort. In 2009 was de soort anderhalve week te zien, in 2010 over de periode van 3 augustus tot en met 5 september en dit jaar was het op 25 juli weer raak. Leuke vogels midden in de dichtbevolkte Randstad kunnen altijd op veel belangstelling rekenen. Zo ook de Waterrietzangers van Lentevreugd. Het werd nog drukker toen ik (Gijsbert van der Bent) op zaterdagochtend 6 augustus pardoes twee exemplaren bij elkaar zag. Beide vogels, die elkaar steeds achterna zaten, waren bijzonder fotogeniek, getuige de stroom aan mooie platen op de diverse vogelwebsites. Bijgaande staatsieportretten zijn gemaakt door René van Rossum, die het nu gelukt is om vier jaar op rij Waterrietzangers in Lentevreugd voor de lens te krijgen.

Waterrietzanger

Foto’s: René van Rossum