Oeverzwaluwen


Lot Oeverzwaluwen Zanderij onzeker

Is de Oeverzwaluw-kolonie op de Zanderij woensdag 3 juni verlaten vanwege ernstige verstoring? Of is er nog kans dat de vogels hier dit jaar alsnog succesvol kunnen broeden? De kolonie werd maandag 1 juni ontdekt door dhr. Lagas uit Katwijk aan den Rijn. Het was toen nog een levendige toestand, met goed ontwikkelde nestgangen, met in- en uitvliegende vogels en steeds minstens 15 vogels in de lucht. Eén gevaar werd al direct onderkend: spelende kinderen, die linksboven de kolonie in dezelfde berg zand een huttenstelsel hadden gegraven. Gemeente en bouwers op de Zanderij zouden minder een probleem zijn, want het is een kleine moeite een bergje zand een zomer lang ongemoeid te laten. En het is bovendien strafbaar als de kolonie willens en wetens vernietigd zou worden. Dinsdagochtend was de situatie onveranderd en werden de gemeente Katwijk en projectontwikkelaar Campri uit Utrecht (van wie het zanddepot is) ingelicht. De voor Katwijk zeer bijzondere ornithologische gebeurtenis is door beide partijen onder de aandacht gebracht van de direct betrokkenen. Beide partijen zouden ook kijken of er iets te doen zou zijn aan het afsluiten van het terrein.
Woensdagmiddag bleek de situatie helaas verslechterd. Het was te verwachten op woensdagmiddag, maar dhr. Lagas trof in ieder geval twee jongens aan die ernstig hadden huisgehouden op de plek van de kolonie. Bij het slopen van het huttenstelsel is veel rommel op de grond voor de kolonie terechtgekomen en er zijn misschien al nestgangen gesneuveld bij activiteiten direct aan de nestwand. Ik (Gijsbert) kon woensdagmiddag 14 nog goed intacte nestingangen tellen. Acht vogels vlogen nog boven de kolonie om 16.15 uur, maar een half uur posten van veilige afstand leverde geen in- of uitvliegende vogels op. En ook de boven de Zanderij vliegende vogels verdwenen en waren om 18.30 uur nog niet terug.
Aan de omheiningen van het terreintje bleek niets gedaan. Nog steeds zo lek als een mandje. Morgen (4 juni) maar weer de gemeente en Campri vragen of er echt niet iets gedaan kan worden. En morgen uiteraard ook weer even poolshoogte nemen. Het is mogelijk al te laat, en dat zou erg jammer zijn voor de eerste broedpogingen van Oeverzwaluwen in Katwijks bebouwde kom sinds mensenheugenis.