Maai-blues


Het is al enige tijd weer zover: maaien! Terwijl het merendeel van de mensheid zich toch zal afvragen waarom er niet nog even gewacht wordt tot de vogels zijn uitgebroed, hebben gemeenten, waterschappen, hoogheemraadschappen, boeren en tuinders en aannemers hun eigen agenda´s. Begin juni was het weer zover en verscheen er groot materieel langs Neerlands wegen en in het veld. Bermen worden gemaaid, slootkanten meegenomen en wateren worden ´geschoond´.
Gemeente Katwijk houdt een bepaalde gedragscode in acht (en laat bijvoorbeeld de vegetatie met Bosrietzangers langs de Westerbaan staan), maar werkt op sommige plaatsen toch wel erg ´netjes´. Rijnland heeft een ander idee van broedtijd dan Staatsbosbeheer (die 15 augustus als eind van de broedtijd aanhoudt) en gaat vanaf 15 juni aan de gang, ook in Lentevreugd.