Beflijster in Berkheide


Op 14 december 2008 ontdekte Huig Twigt deze Beflijster in Berkheide.
Deze soort had allang in zijn overwinteringsgebied Z.O.-Spanje of Noord-Afrika moeten zitten. Begin 2009 was de vogel nog steeds aanwezig. Een Beflijster in de wintermaanden in vrij zeldzaam, volgens waarneming.nl zijn dat er slechts 9.

Begin april tot in mei (soms al eind maart) zien we doortrekkende Beflijsters in onze duinen. In het najaar zien we ze vanaf september tot begin november. De vogels die we hier in het voorjaar zien zijn op weg naar hun broedgebied in Scandinavië. In Groot-Brittanië, de Pyreneeën en in Z.O-Europa broedt deze soort ook in bergachtige gebieden.